ΤΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΒΓΑΛΕ? Review Μεταχειρισμ?νου: Toyota Prius

Αξ?ζει τελικ? ?να μεταχειρισμ?νο υβριδικ?? Η Toyota ?κανε την επαν?σταση στην αυτοκ?νηση και ?φερε την υβριδικ? τεχνολογ?α. Δοκιμ?ζουμε την 2η γενι? τη? επαναστατικ?? τεχνολογ?α? και εξετ?ζουμε αν αξ?ζει η αγορ? μεταχειρισμ?νου Toyota Prius.

TEST ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Να αγορ?σω μεταχειρισμ?νο MINI Cooper?

Το MINI με τον τρικ?λινδρο κινητ?ρα προσελκ?ει το κοιν? με την καρδι? και το... μυαλ? του. Ξεπερ?στηκαν ?μω? τα προβλ?ματα με τον στροφαλοφ?ρο ?ξονα, ?στε να ε?ναι ασφαλ?? η αγορ? του ω? μεταχειρισμ?νο?

ΔΟΚΙΜΗ 14 ΕΤΩΝ AUDI A2: Test Αξιοπιστ?α? στον πρωτοπ?ρο

Για πολλ? χρ?νια, το Audi A2 ?ταν μια καλ? επιλογ? για του? αγοραστ?? μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των. Π?? ?μω? μπορε? το πλα?σιο αλουμιν?ου να νικ?σει τον εαυτ? του, καθ?? πλησι?ζει στην τρ?τη ηλικ?α? Αξ?ζει η αγορ? του σ?μερα?

ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ TEST ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ: BMW X5

Η δε?τερη ?κδοση του BMW X5 εξακολουθε? να κατ?χει περ?οπτη θ?ση στι? προτιμ?σει? των αγοραστ?ν μεταχειρισμ?νων. Αξ?ζει ?ραγε ω? επιλογ?, και τι βλ?βε? ?χουν αναφερθε? μετ? απ? 13 χρ?νια χρ?ση??

ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ

TEST ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ: BMW X5


σε συνεργασ?α με AUTO BILD ?

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频