CarbonOff για καθαρ? και οικονομικ? κινητ?ρα

Διαβ?στηκε απ? 5227 αναγν?στε? - 30/1/2018

Οι κινητ?ρε? των αυτοκιν?των με τα χρ?νια και τα χιλι?μετρα χ?νουν την δ?ναμη του? και αυξ?νεται η καταν?λωση. ?να? απ? του? βασικ?τερου? λ?γου? ε?ναι τα ιζ?ματα και οι επικαθ?σει? στον κινητ?ρα.

 
 

Η εταιρ?α CarbonOff σα? καθαρ?ζει τον κινητ?ρα του αυτοκιν?του σα? απ? επικαθ?σει? ιζημ?των ?νθρακα,?HHO Engine Carbon Cleaning System και τον επαναφ?ρει στην αρχικ? του κατ?σταση.?

Δεν θα χρειαστο?ν περισσ?τερα απ? 40 λεπτ? και ο?τε χρει?ζεται να λυθε? η μηχαν? εν? ?δεν χρησιμοποιο?νται χημικ? για τον καθαρισμ?. Χ?ρη στην χρ?ση ειδικ?ν μηχαν?ν υψηλ?? τεχνολογ?α? (HHO Engine Carbon Cleaning Machines) γ?νεται γρ?γορα ο καθαρισμ?? των βλαβερ?ν ιζημ?των που συσσωρε?ονται στο εσωτερικ? των κινητ?ρων, επιτρ?ποντ?? του να "αναπν?ει" πλ?ον σωστ? και να λαμβ?νει π?σω την απ?δοση που ε?χε χ?σει με την π?ροδο του χρ?νου, λειτουργ?ντα? ?πω? ?ταν ?ταν καινο?ργιο?.


Η CarbonOff χ?ρη στην πρωτοποριακ? τεχνολογ?α υπ?σχεται:
  • Επαναφορ? δ?ναμη? και απ?δοση?
  • Ομαλ?τερη λειτουργ?α
  • Χαμηλ?τερε? εκπομπ?? καυσαερ?ων
  • Υψηλ? απ?δοση & οικονομ?α καυσ?μων
  • Αποφυγ? ζημι?ν & δαπανηρ?ν επισκευ?ν


Ενημερωθε?τε στην ιστοσελ?δα μα? για το πλησι?στερο σημε?ο εξυπηρ?τηση?:
https://carbonoff.gr/index.php/2017-03-22-11-06-52

Με αγ?πη και μερ?κι για το αυτοκ?νητο και την υψηλ? τεχνολογ?α, επιλ?γει η CarbonOff ?προσεκτικ? του? συνεργ?τε? τη?, παρ?χοντα? υψηλο? επιπ?δου υπηρεσ?ε? για το ξεκ?πνισμα και τον καθαρισμ? του εσωτερικο? των κινητ?ρων εσωτερικ?? κα?ση? κ?θε ε?δου? οχημ?των απ? τι? βλαβερ?? επικαθ?σει? ιζημ?των ?νθρακα (κ?πνα? και καρβουν?λα?).

Δε?τε εδ? ?λη τη διαδικασ?α αλλ? και το αποτ?λεσμα απ? μια επιτυχημ?νη διαδικασ?α ξεκαπν?σματο?.


?

Επικοινων?α:?
Διε?θυνση :Αγ?ου Βασιλε?ου 81, Αγιο? Δημ?τριο?, ΤΚ: 17343
Τηλ: 211 1843 507 - 693 6984 320
Website:https://carbonoff.gr/
?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频