Μπαταρ?ε?, λιπαντικ? και ανταλλακτικ? στι? χαμηλ?τερε? τιμ??

Διαβ?στηκε απ? 1546 αναγν?στε? - 19/12/2020

Η εταιρ?α ΓΛΥΚΑΣ ΕΠΕ αποτελε? τον αποκλειστικ? αντιπρ?σωπο τη? κορε?τικη? μπαταρ?α? MAXPOWER και τη? ευρωπα?κ?? μπαταρ?α? ELECTRON στην Ελλ?δα, εν? διαθ?τει και 500.000 κωδικο?? προ??ντων.

 
 
Η ΓΛΥΚΑΣ ΕΠΕ δραστηριοποιε?ται στον τομ?α τη? ανακ?κλωση? εδ? και σχεδ?ν 50 χρ?νια.
?
?χοντα? ιδρ?σει το 2013 κατ?στημα στη Χαλκ?δα και το 2017 κατ?στημα στην Αθ?να, η εταιρε?α σ?μερα διαθ?τει π?νω απ? 500.000 κωδικο?? μεταχειρισμ?νων αλλ? και καινο?ριων Aftermarket ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των,? οι οπο?οι καλ?πτουν ?λη την γκ?μα των αυτοκιν?των ΚΑΘΕ μ?ρκα?, χρονολογ?α? και κυβισμο?.Ο αριθμ?? αυτ?? συνεχ?? αυξ?νεται για την καλ?τερη εξυπηρ?τηση των πελατ?ν του?. Προσφ?ρουν μια μεγ?λη ποικιλ?α σε μ?ρκε? λιπαντικ?ν τ?σο επιβατηγ?ν ?σο και βαρ?ων οχημ?των. Αποτελο?ν επ?ση? αποκλειστικ? αντιπρ?σωπο τη? κορε?τικη? μπαταρ?α? MAXPOWER και τη? ευρωπα?κ???μπαταρ?α? ELECTRON στην Ελλ?δα, οι οπο?ε? συνδυ?ζουν ?ριστη ποι?τητα και χαμηλ? τιμ?.
?
Στη ΓΛΥΚΑΣ ΕΠΕ θα βρε?τε:
?
? Μπαταρ?ε?
? Λιπαντικ?
? Μεταχειρισμ?να Ανταλλακτικ?
? Καινο?ρια Ανταλλακτικ?
? Αξεσου?ρ Αυτοκιν?του
? Δι?φορα Αναλ?σιμα (Ιμ?ντε?, Χημικ? Πρ?σθετα, Φ?λτρα, Αρ?ματα αυτοκιν?του κ.α.)
?Μη χ?νετε ?λλο χρ?νο και επισκεφθε?τε το e-shop του? www.glykas-shop.gr? και παραγγε?λτε τα προ??ντα που σα? ενδιαφ?ρουν αμ?σω?!

Κεντρικ? κατ?στημα: Λ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ, 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
ΤΗΛ: 22210-44797
E-MAIL: [email protected]?
WEBSITE: www.glykas-shop.gr?
?
?
Κατ?στημα Αθ?να? :Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 60Α, 12241 ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ:? 2105440055??
E-MAIL: [email protected]?
WEBSITE: www.glykas-shop.gr?

?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频