Φθινοπωριν?? εκπτ?σει? στην Nissan Χαλκι??

Διαβ?στηκε απ? 12629 αναγν?στε? - 19/10/2020

Η Nissan Χαλκι?? συνεχ?ζει με προσφορ?? και τον Οκτ?βριο με εκπτ?σει? που αν?λογα το μοντ?λο αγγ?ζουν και τα 1.500 ευρ?.

 
 

Nissan : Qashqai τεχνολγικ? εξοπλισμ?νο για να σε π?ει μακρι?!!

Πιο συγκεκριμ?να, για το ολοκα?νουργιο Juke η Nissan Χαλκι?? σα? προσφ?ρει ?λε? τι? εκδ?σει? του με ?κπτωση 500 ευρ?. Ω? αποτ?λεσμα η τιμ? για το Juke με τον το?ρμπο κινητ?ρα βενζ?νη? 1.0 λ?τρου με του? 117 ?ππου? στην ?κδοση Energy ξεκιν? απ? τα 17.400 ευρ? εν? ?σοι επιθυμο?ν το αυτ?ματο κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη των επτ? σχ?σεων μπορο?ν να επιλ?ξουν την πλουσι?τερη ?κδοση Acenta με τιμ? 18.400 ευρ?.


?
Στο Micra η ?κπτωση για ?λε? τι? εκδ?σει? ανεβα?νει στα 600 ευρ?. ?τσι το Micra με κινητ?ρα 1.0 λ?τρου και 100 ?ππων στην ?κδοση Energy ?χει τιμ? 13.690 ευρ? εν? η ?δια ?κδοση με το αυτ?ματο κιβ?τιο CVT κοστ?ζει 15.750 ευρ?.
?
Στο Qashqai η Nissan Χαλκι?? σα? προσφ?ρει ?κπτωση 1.000 ευρ?, επ?ση? σε ?λε? τι? εκδ?σει?. Ενδεικτικ?, η τιμ? του Qashqai με τον υπερτροφοδοτο?μενο κινητ?ρα βενζ?νη? των 1.3 λ?τρων με του? 140 ?ππου? στην ?κδοση Energy διαμορφ?νεται στα 19.490 ευρ?. ?σοι επιθυμο?ν κινητ?ρα πετρελα?ου υπ?ρχει διαθ?σιμο? τ?σο ο 1.5 λ?τρων με 115 ?ππου? και τιμ? 21.430 ευρ? ?σο και ο ισχυρ?τερο? 1.7 λ?τρων με 170 ?ππου? και τιμ? 26.990 ευρ?.


?
Δεν θα πρ?πει να ξεχ?σουμε το ηλεκτρικ? Leaf το οπο?ο προσφ?ρεται με κρατικ? επιδ?τηση 6.000 ευρ?.
?
Τ?λο? υπ?ρχουν σημαντικ?? εκπτ?σει? 1.500 ευρ? στα Navara και NV250 VAN.
?
Πωλ?σει? Nissan Χαλκι??: Λ. Συγγρο? 242, Καλλιθ?α Αττικ??, 2109531008
Συνεργε?ο Nissan Χαλκι??: Πειραι?? 22, Μοσχ?το Αττικ??, 2109419662
WEB: https://halkias-nissan.gr/
Facebοok: Nissan Χαλκι??
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频