Ανταλλακτικ? για Ford; Στην International Parts!

Διαβ?στηκε απ? 2676 αναγν?στε? - 6/3/2018

Με 10,000 κωδικο?? προ??ντων και π?νω απ? 500 σταθερο?? πελ?τε? σε ?λη την Ελλ?δα, η International Parts πρωταγωνιστε? για δεκαετ?ε? στι? πωλ?σει? ανταλλακτικ?ν Ford.

 
 
?
Η ?INTERNATIONAL PARTS? (πρ?ην ΡΟΜΒΟΣ) με ?δρα στον Κεραμεικ?, ασχολε?ται με χονδρικ?? και λιανικ?? πωλ?σει? ανταλλακτικ?ν Ford (?πω? επ?ση? και ?λλων αυτοκιν?των) απ? το 1978.

Η εταιρε?α μα? εισ?γει ανταλλακτικ?, γν?σια και aftermarket, μηχανικ? και ε?δη φανοποιε?α?, απ? αρκετ?? χ?ρε? τη? Ευρ?πη? απ? την πρ?τη μ?ρα τη? ?δρυση? τη?.

Κ?θε μ?να υπ?ρχουν προσφορ?? με μεγ?λε? εκπτ?σει? για εμπ?ρου? και ιδι?τε?. Επωφεληθε?τε απ? αυτ?? και μει?στε το κ?στο? συντ?ρηση? του αυτοκιν?του σα?. Επικοινων?στε μαζ? μα? (το προσωπικ? μα? ε?ναι απ? τα πλ?ον καταρτισμ?να και με μεγ?λη εμπειρ?α στον χ?ρο των ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των) θα χαρο?με να σα? εξυπηρετ?σουμε.

??

?
Επικοινων?α
Επωνυμ?α: ?Φ.Παπαδημητρ?ου και ΣΙΑ Ε.E - International Parts
Διε?θυνση: Κωνσταντινουπ?λεω? 120 Αθ?να
Τηλ: +30.2103470184 /2103470168
Website: http://www.inparts.gr/gr/index.html
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频