Ανταλλακτικ? με εγγ?ηση στην Dounas car experts

Διαβ?στηκε απ? 1797 αναγν?στε? - 12/8/2019

Απ? το 1975 τα π?ντα για τα ανταλλακτικ? με εγγ?ηση και μ?νο τι? καλ?τερε? τιμ??. Βρε?τε ?σα ψ?χνατε για το Mazda σα? και ?χι μ?νο.

 
 
Η εταιρε?α ΔΟΥΝΑΣ ιδρ?θηκε το 1975 στην Πτολεμα?δα με αντικε?μενο την π?ληση ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των παντ?? τ?που καθ?? και την επισκευ? του? δημιουργ?ντα? κ?θετε? μον?δε? εξυπηρ?τηση? με συνεργε?ο , φανοποιε?ο και π?ληση ανταλλακτικ?ν και αξεσου?ρ.

25 χρ?νια μετ? με ?πλα την εμπειρ?α και την επιτυχ? τη? πορε?α στην αγορ? το 2000 σ?ναψε συνεργασ?α με την MAZDA Ελλ?δα? και ?γινε ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ με καταστ?ματα τ?σο στην Πτολεμα?δα αλλ? και στην Κοζ?νη και Καστορι? ?που και ?κτοτε εξυπηρετε? του? αγοραστ?? οχημ?των MAZDA με γνωμονα την καλ?τερη, αρτι?τερη και ταχ?τερη εξυπηρ?τηση του?.

Απο το 2014 και εν μ?σω οικονομικ?? κρ?ση? η εταιρε?α συνεχ?ζει την συνεργασ?α τη? με την MAZDA υπογρ?φοντα? συμφων?α με την MAZDA ΑΥΣΤΡΙΑΣ για την εκπροσ?πηση τη? μ?ρκα? στον τομ?α των γν?σιων ανταλλακτικ?ν καθ?? και τη? επ?σημη? συντ?ρηση? των οχημ?των. Στην MAZDA ΔΟΥΝΑΣ θα βρε?τε ?λα τα γν?σια ανταλλακτικ? με την καλ?τερη εγγ?ηηση και τιμ? τη? αγορ??.

Επιπρ?σθετα στην εταιρε?α μα? θα βρε?τε ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ και ΑΞΕΣΟΥΑΡ για ?λου? του? τ?που? οχημ?των σε ΓΝΗΣΙΑ – ΗΜΗΤΑΣΙΟΝ – ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ στι? καλ?τερε? τιμ?? τη? αγορ??.
?
Επικοινων?α
Επωνυμ?α: Dounas car experts
Τηλ: 2463080600 – 2463022907
Διε?θυνση: 25η? Μαρτ?ου 119 ΠΤΟΛΕΜΑ?ΔΑ
Website: http://www.dounas.gr
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频