4 φωτογραφ?ε? ?

Για ευρε?α γκ?μα ανταλλακτικ?ν

Διαβ?στηκε απ? 1751 αναγν?στε? - 17/12/2020

Αν αναζητ?τε ευρε?α γκ?μα ανταλλακτικ?ν για το ?χημ? σα? τ?τε ?χετε μ?α εξαιρετικ? επιλογ?.

 
 
Η επιχε?ρηση του Σπ?ρου Αφρ?τη ασχολε?ται με την εμπορ?α ανταλλακτικ?ν Ford και Opel απ? το 1972.

Επισκεφτε?τε το κατ?στημα τη? εταιρε?α? και βρε?τε γν?σια και after market ανταλλακτικ?.?

Αξ?ζει να σημειωθε? πω? πρ?σφατα στην ευρε?α γκ?μα ανταλλακτικ?ν προστ?θηκαν και ανταλλακτικ? Fiat. Επιπρ?σθετα στο κατ?στημα διατ?θενται επ?νυμα ανταλλακτικ? after market ?πω? SACHS, SKF, CONTINETAL, DAYCO, OPEN PARTS, LOBRO, LUK, VICTOR REINZ, FILTRON, κ.α.)

Σετ Αμπραγι?ζ
Σετ Χρονισμο?
Service (Λ?δια, Φ?λτρα)
Λ?δια (FORD - OPEL - SELENIA)
Αμορτισ?ρ
Εμπρ?σθιο Σ?στημα (Μπαλ?κια, Ακρ?μπαρα, Ψαλ?δια, κ.α.)
Φλ?τζε?, Τσιμο?χε?
Β?σει? Μηχαν??
Φανοποι?α για ?λου? του? τ?που? των οχημ?των

Ιστοσελ?δα:?https://afratis-parts.business.site/
Facebook:?Ανταλλακτικ? Αυτοκιν?των "Σπ?ρο? Αφρ?τη?"

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΩΡΙΩΝΟΣ 79 και ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ
Χαλκ?δα 341 33
Ελλ?δα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
2221 024258
2221 027525

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频