H Comline Hellas χορηγ?? τη? ομ?δα? Alimo Dynamics στον διαγωνισμ? F1 In Schools

18/3/2019

Η Comline, ?να? απ? του? κορυφα?ου? προμηθευτ?? ανταλλακτικ?ν αυτοκ?νητου στην Ευρ?πη, βρ?σκεται στην ευχ?ριστη θ?ση να ανακοιν?σει την συμφων?α silver χορηγ?α? για την ομ?δα Alimo Dynamics που συμμετ?χει στον μαθητικ? διαγωνισμ? Formula 1 in Schools.

 
 
To F1 in Schools ε?ναι ?να πρ?γραμμα STEM [Science, Technology, Engineering and Mathematics] που οδηγε? του? μαθητ?? στην εμπειρικ? απ?κτηση βασικ?ν γν?σεων π?νω στι? Φυσικ?? Επιστ?με?, Ν?ε? Τεχνολογ?ε?, Μηχανικ? και Μαθηματικ? δουλε?οντα? ομαδικ? στα πρ?τυπα επαγγελματικ?ν ομ?δων μηχανοκ?νητου αθλητισμο?.

Ο διαγωνισμ?? υλοποιε?ται εδ? και 14 χρ?νια σε περισσ?τερε? απ? 30 χ?ρε? και συμμετ?χουν π?νω απ? 17.000 μαθητ??. Η Alimo Dynamics, που αποτελε?ται απ? 4 βασικ? και 3 υποστηρικτικ? μ?λη, ε?ναι μια πολλ? υποσχ?μενη ομ?δα με εμπειρ?α στον διαγωνισμ? που στοχε?ει στην απ?κτηση τη? πρωτι?? σε εθνικ? επ?πεδο και γιατ? ?χι και σε παγκ?σμιο.
?
Η Comline Hellas ενισχ?ει την προσπ?θεια των παιδι?ν αυτ?ν και του? ε?χεται καλ? επιτυχ?α στου? προκριματικο?? αγ?νε? που θα πραγματοποιηθο?ν τι? ερχ?μενε? ημ?ρε?.

Για την Comline
Η Comline ε?ναι ?να? απ? του? ταχ?τερα αναπτυσσ?μενου? διανομε?? ανταλλακτικ?ν ιδιωτικ?? ετικ?τα?, για τα ευρωπα?κ?, ιαπωνικ? και κορεατικ? επιβατικ? αυτοκ?νητα και ελαφρ? φορτηγ?. Ιδρ?θηκε το 1991, με ?δρα το Luton, Ηνωμ?νο Βασ?λειο, και στεγ?ζεται σε εγκαταστ?σει? 14.000 m2. Τα προ??ντα που περιλαμβ?νονται στην γκ?μα τη? ε?ναι: Φ?λτρα, Δισκ?φρενα και Δισκ?πλακε? για αυτοκ?νητα και εμπορικ? οχ?ματα, Σετ Συμπλ?κτη, Σετ Μπιλιοφ?ροι, Αντλ?ε? νερο?, Λιπαντικ?, Μπαταρ?ε?, Υαλοκαθαριστ?ρε? και προ??ντα Συστ?ματο? Διε?θυνση? και Αν?ρτηση?. Η Comline προμηθε?ει χονδρεμπ?ρου? και διανομε?? σε ολ?κληρη την ανεξ?ρτητη δευτερογεν? αγορ? (IAM).Περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε? μπορε?τε να βρε?τε στη διε?θυνση:?www.comline.uk.com
?
Βραβε?α:
- Κατ?ταξη στη λ?στα The Sunday Times HSBC International Track 200 (2016, 2017 & 2018).
- Αναγν?ριση ω? μ?α εκ των 1000 εταιρει?ν που εμπν?ουν την Βρεταν?α “1000 Companies to Inspire Britain” (2017).
- Κατ?ταξη στη λ?στα των Financial Times για τι? ταχ?τερα αναπτυσσ?μενε? εταιρε?ε? The Financial Times? FT1000: Europe?s Fastest Growing Companies” (2017).
- Υπερ?φανο? νιικητ?? του Βραβε?ου τη? Βασ?λισσα? για τι? Επιχειρ?σει?: Διεθν?? Εμπ?ριο 2016, τη? σημαντικ?τερη? επιχειρηματικ?? αναγν?ριση? στην Βρεταν?α - Queen?s Award for Enterprise: International Trade 2016.
- Προμηθευτ?? Εξαρτημ?των τη? Χρονι?? για τα A1 Motor Stores (2016, 2017 & 2018).
?
Για την Comline Hellas
H Comline Hellas ΑΕ απ? το 2006 αποτελε? την πρ?τη θυγατρικ? του αγγλικο? ομ?λου. Στο δι?στημα λειτουργ?α? τη?, το κ?ριο χαρακτηριστικ? τη? εταιρε?α? ε?ναι η υψηλ? ποι?τητα και οι ασυναγ?νιστε? τιμ?? των προ??ντων τη?. Με ?δρα την Αθ?να, σε εγκαταστ?σει? 4.000 m2 , η εταιρε?α ?χει δημιουργ?σει ?να δ?κτυο διανομ?? το οπο?ο καλ?πτει και εξυπηρετε? ολ?κληρη την Ελληνικ? αγορ?. Με τη μακροχρ?νια πορε?α στον τομ?α των ανταλλακτικ?ν και στην aftermarket αγορ?, και με την υποστ?ριξη τη? μητρικ?? εταιρε?α?, το εμπορικ? σ?μα τη? Comline στην Ελλ?δα αλλ? και συν?μα στην Αγγλ?α και την Ευρωπα?κ? ?νωση γ?νεται ολο?να και πιο δυνατ?. Η Comline Hellas διαθ?τει ?λη την γκ?μα προ??ντων τη? μητρικ?? εταιρε?α?.

Περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε? μπορε?τε να βρε?τε στη διε?θυνση:?www.comlinehellas.gr?? να επικοινων?σετε μαζ? μα? στο 210 34 74 607.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频