H Comline εντυπωσι?ζει στην Autotec 2019

14/10/2019

H Comline δημιο?ργησε τι? καλ?τερε? εντυπ?σει? στην ?κθεση Autotec Expo 2019, την μοναδικ? ?κθεση ανταλλακτικ?ν επιβατικ?ν – φορτηγ?ν αυτοκιν?των και εξοπλισμο? συνεργε?ων στην Ελλ?δα.

 
 
Mε ?να εντυπωσιακ? περ?πτερο 126 m2 η εταιρε?α παρουσ?ασε την υψηλ?? ποι?τητα? σειρ? προ??ντων τη? στου? 18.000 επισκ?πτε?. Η Ελλ?δα αποτελε? σημαντικ? αγoρ? για τον ?μιλο τη? Comline.
?
Η Comline, ?να? απ? του? κορυφα?ου? προμηθευτ??? ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?του στην Ευρ?πη, κυρι?ρχησε στην ?κθεση ανταλλακτικ?ν επιβατικ?ν – φορτηγ?ν αυτοκιν?των και εξοπλισμο? συνεργε?ων Autotec Expo 2019. Με ?να εντυπωσιακ? περ?πτερο 126 m2, διακοσμημ?νο με τα ξεχωριστ? μπλε και κ?τρινα χρ?ματα τη? εταιρε?α?, η Comline παρουσ?ασε την μεγ?λη γκ?μα προ??ντων τη?, που καλ?πτει πληθ?ρα κατηγορι?ν, στου? επισκ?πτε? που ?φτασαν του? 18.000.


?
Ο κ. Ishan Kamdar, Managing Director του Ομ?λου Eταιρει?ν Comline σχολ?ασε ζωνταν? απ? την ?κθεση: ?Η Ελλ?δα εξακολουθε? να ε?ναι μια αγορ? στρατηγικ?? σημασ?α? για την Comline και μ?σω τη? θυγατρικ?? του ομ?λου, Comline Hellas, μπορο?με και απολαμβ?νουμε μια ισχυρ? θ?ση στην περιοχ? αυτ?. Σκοπε?ουμε να επωφεληθο?με απ? αυτ? τη θ?ση και να την ενισχ?σουμε περαιτ?ρω καθ?? προχωρο?με. ?χοντα? αυτ? κατ? νου, η Autotec Expo ε?ναι σημαντικ? για εμ?? και χα?ρομαι ιδια?τερα που βρ?σκομαι εδ? και μαρτυρ? απ? πρ?το χ?ρι την εξαιρετικ? παρουσ?αση που ετο?μασαν οι συν?δελφο? μου απ? την Comline Hellas?.


?
Το εκθεσιακ? περ?πτερο τη? Comline περιελ?μβανε προ??ντα απ? ?λε? τι? προ??ντικε? κατηγορ?ε? τη? εταιρε?α? ?πω? Φ?λτρα, Φρ?να, Μετ?δοση, Σ?στημα Διε?θυνση? & Αν?ρτηση?,, Ψ?ξη, Λιπαντικ?, Μπαταρ?ε? και Υαλοκαθαριστ?ρε?. Το εντυπωσιακ? περ?πτερο αποτ?λεσε το τ?λειο σκηνικ? για να μπορ?σουν οι επισκ?πτε?? να θαυμ?σουν τα προ??ντα τη? εταιρε?α? και να συνομιλ?σουν με του? ανθρ?που? τη? Comline Hellas αλλ? και εκπροσ?που? τη? εταιρε?α? που ?ρθαν απ? το εξωτερικ? ειδικ? για την ?κθεση αυτ?.
?
Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? επισκεφθε?τε την ιστοσελ?δα: http://www.comlinehellas.gr/
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频