H Κ?κνο? Α.Ε στην Autotec Expo

20/9/2019

Η στιγμ? για τη μεγαλ?τερη ?κθεση για ανταλλακτικ?, συνεργε?α και πλυντ?ρια αυτοκιν?των πλησι?ζει και η Δ. Κ?κνο? Α.Ε θα βρ?σκεται εκε?.

 
 
27 με 29?Σεπτεμβρ?ου θα πραγματοποιηθε? στο MEC Παιαν?α??η μεγαλ?τερη ?κθεση after market ανταλλακτικ?ν και εξοπλισμο? συνεργε?ων οχημ?των. Η Δ. Κ?κνο? Α.Ε δεν θα μπορο?σε να απουσι?ζει απ? ?να τ?τοιο γεγον?? και θα βρ?σκεται στο περ?πτερο 40. Οι επισκ?πτε? θα ?χουν την ευκαιρ?α να γνωρ?σουν κορυφα?ε? μ?ρκε? του χ?ρου που αντιπροσωπε?ει η Δ. Κ?κνο? Α.Ε. και να δουν απ? κοντ? κ?ποια απ? τα προ??ντα του?. Ενδεικτικ? αναφ?ρουμε τα ανταλλακτικ? των?OP, SWAG,?National και BGA, τα φ?λτρα τη? Filtron, τα συστ?ματα φωτισμο? τη? Hella, εν? δεν θα λε?πουν τα γν?σια ανταλλακτικ? τη? Opel.Η παρουσ?α του Δημ?τρη Κ?κνου και των συνεργατ?ν του σε ?λε? τι? διεθνε?? εκθ?σει?, επ? σειρ? ετ?ν, του παρ?χει την πληροφ?ρηση που χρει?ζεται για να προχωρε? σε αλλαγ??, εμπλουτισμ? και ενημ?ρωση τη? γκ?μα? των ανταλλακτικ?ν που διαθ?τει για του? επαγγελματ?ε?. Μ?σα απ? την υψηλ? διαθεσιμ?τητα? και? τα σ?γχρονα? μ?σα αποθ?κευση? και αποστολ?? των ανταλλακτικ?ν μπορε? ?μεσα να καλ?ψει τι? αν?γκε? των πελατ?ν του, σε ?λη την Ελλ?δα. Η?επιλογ? τη? Δ. ΚΑΚΝΟΣ Α.Ε. για του? επαγγελματ?ε? ε?ναι μον?δρομο? που του? οδηγε?? στην ασφαλ? και ?μεση εξυπηρ?τηση του πελ?τη του?, δηλαδ? του τελικο? καταναλωτ?. ?


Επικοινων?α:
Επωνυμ?α: Δ. Κ?κνο? Α.Ε
Δι?υθυνση: Κασομο?λη 87 Αθ?να
Τηλ: 210 9271002
Website:?www.opelkaknos.gr

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频