Καινοτ?με? ιδ?ε? στην Automechanika 2018

Διαβ?στηκε απ? 1274 αναγν?στε? - 19/10/2018

Καινο?ρια προ??ντα καινοτ?με? ιδ?ε? και λ?σει? για ανταλλακτικ? σε μ?α πλει?δα κατηγορι?ν προ??ντων.

 
 
Η πασ?γνωστη διεθν?? εταιρε?α προ??ντων KAMOKA κατ?φερε να κεντρ?σει το ενδιαφ?ρον των επισκεπτ?ν στην ?κθεση Automechanika Frankfurt 2018.

Το σταντ τη? που βρισκ?ταν στο Περ?πτερο 4.0 Ε61 τη? ?κθεση? επισκ?φθηκαν χιλι?δε? απ? του? επισκ?πτε? τη? Automechanika. Απαντε? εντυπωσι?στηκαν απ? τα ν?α προ??ντα τη? εταιρε?α? εν? ενημερ?θηκαν και για τι? ν?ε? αφ?ξει? που αναμ?νεται να προσ?λθουν μ?χρι το τ?λο? του 2018 σε 78 κατηγορ?ε? προ??ντων.

Οι αντλ?ε? νερο?, οι θερμοστ?τε?, τα κιτ χρονισμο?, οι δαγκ?νε? δισκοφρ?νων, τα ηλεκτρικ? ε?δη (διακ?πτε? φωτ?ν, αισθτ?ρε? κτλ) αλλ? και οι βαλβ?δε? EGR ε?ναι ορισμ?να απ? τα πιο καινο?ρια προ??ντα που βρ?σκονται π?ρα απ? τα καθιερωμ?να.

Ο χ?ρο? που διετ?θετο για του? αντιπροσ?που? κ?θε χ?ρα? ?δωσε την ευκαιρ?α οι πελ?τε? να παρουσι?σουν τα ν?α προ??ντα του?.

Επ?σημο? αντιπρ?σωπο? τη? ΚΑΜΟΚΑ?στην Ελλ?δα η Ρ?δο? ΑΕ.
?

ΡΑΔΟΣ A.E.?-?RADOS S.A.
[email protected]

Χρ?στου Π?ψου 2 / τ.κ. 54627
Θεσσαλον?κη?
Τηλ: 2310 548048
Fax: 2310 543333

&
Α. ΡΑΔΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ - A. RADOU & co EE?
Καραολ? & Δημητρ?ου 3 / τ.κ. 54630
Θεσσαλον?κη
Τηλ: 2310 515328
Fax: 2310 517040

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频