Κορυφα?α ανταλλακτικ? και αξεσου?ρ

15/10/2018

Αποφασ?σατε να εξοπλ?σετε το αμ?ξι σα? με κορυφα?α ανταλλακτικ? και αξεσου?ρ; Κ?ντε μ?α σωστ? επιλογ?.

 
 
Στην εταιρε?α Axouristos θα βρε?τε γν?σια μεταχειρισμ?να αλλ? και επιλεγμ?να καινο?ρια (aftermarket) ανταλλακτικ? αυτοκιν?του Mercedes-Benz και Smart (μηχανικ?, ηλεκτρικ?, φανοποιε?α)

Με 22 χρ?νια εμπειρ?α? η εταιρε?α του Κωνσταντ?νου Αξο?ριστου εμπορευ?ταν αρχικ? αποκλειστικ? γν?σια μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ? Mercedes-Benz εισαγωγ?? εν? το 1999 εν?ταξε στη γκ?μα τη? και τα γν?σια μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ? Smart καθ?? αφουγκρ?στηκε τι? αν?γκε? των επαγγελματι?ν και των ιδιωτ?ν στον χ?ρο του αυτοκιν?του.

Ο διαρκ?? εμπλουτισμ?? τη? τερ?στια? γκ?μα? ανταλλακτικ?ν με τακτικ?? εισαγωγ??, το ?ρτια εξειδικευμ?νο προσωπικ? αλλ? και ο συνδυασμ?? ποι?τητα? και τιμ?? δημιο?ργησαν και διατηρο?ν σχ?σει? εκτ?μηση? και εμπιστοσ?νη? με παλιο?? και ν?ου? πελ?τε?.

Η εταιρε?α Axouristos ?χει του? εξ?? διαρκε?? στ?χου?:
-Διασφ?λιση τη? καλ?τερη? δυνατ?? ποι?τητα? των προ??ντων
-Ανταγωνιστικ?? τιμ??
-Κατ?λληλα ?μπειρο και εκπαιδευμ?νο προσωπικ?, πρ?θυμο να ανταποκριθε? ?μεσα στι? ?ποιε? απορ?ε? των πελατ?ν
-Συν?πεια στην παρ?δοση

Επικοινων?α:
Επωνυμ?α:?Αξο?ριστο?
Δι?υθυνση: Λιοσ?ων 194 Αθ?να
Τηλ: 2108542663, 6938784492
Fax: 2114110346
e-mail: [email protected]
Fb: Kostas Axouristos

Website:?www.axouristos.gr/
Προ??ντα του Αξο?ριστου βρε?τε επ?ση? στο :?https://axouristos.car.gr/parts/

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频