Η κορυφ? στα ελαστικ? ?χει ?νομα. Χατζηγεωργ?ου Ηλ?α?

Διαβ?στηκε απ? 2220 αναγν?στε? - 17/1/2018

Ο κ?σμο? των ελαστικ?ν, πιο προσιτ?? και ε?κολο? απ? ποτ?. Ανταγωνιστικ?? τιμ??, εγγ?ηση και ?ριστη τεχνογνωσ?α θα σα? δ?σουν το καλ?τερο αποτ?λεσμα. Μ?νο στην επιχε?ρηση Χατζηγεωργ?ου Ηλ?α?.

 
 
Με γν?μονα την ?ριστη ποι?τητα και την ικανοπο?ηση του πελ?τη, η επιχε?ρηση Χατζηγεωργ?ου Ηλ?α? πρωταγωνιστε? στο χ?ρο των ελαστικ?ν απ? το 2005.

Καταξιωμ?να προ??ντα στι? πιο ανταγωνιστικ?? τιμ?? ?πω? ελαστικ?, ζ?ντε? αμορτισ?ρ, ελατ?ρια, δι?φορα αξεσου?ρ και ευθυγρ?μμιση για κ?θε αυτοκ?νητο, με εγγυημ?νο αποτ?λεσμα.

Φυσικ? τα προ??ντα και οι υπηρεσ?ε? δεν απευθ?νονται μ?νο σε επιβατικ? αλλ? και σε 4Χ4, SUV,μικρ? επαγγελματικ? και MOTO. Η εταιρ?α αναλαμβ?νει την εμπορ?α αλλ? και το service ελαστικ?ν, την ζυγοστ?θμιση κ?θε τ?που οχ?ματο? και την επαναφορ? των ζαντ?ν στην πρ?τερη μορφ? του?. (πρεσ?ρισμα, τορν?ρισμα, κολλ?σει?)

Για να απολα?σετε την μ?γιστη οδηγικ? ?νεση, και να επιτευχθε? η ?ψογη εφαρμογ? των τροχ?ν, γ?νεται η χρ?ση υπεραυτ?ματων μηχανημ?των τελευτα?α? τεχνολογ?α?.
?
Με γν?μονα την σωστ? εξυπηρ?τηση και το συμφ?ρον του πελ?τη, προσφ?ρεται:
  • Γραπτ? εγγ?ηση Προ??ντων
  • Συμβουλ?? και Οδηγ?ε? Σωστ?? Επιλογ?? και Χρ?ση? Προ??ντων
  • Ανταγωνιστικ?? Τιμ??
  • Συν?πεια και Επαγγελματικ? Αντιμετ?πιση
?
Σημε?ο ορ?σημο για την εταιρ?α Χατζηγεωργ?ου?Ηλ?α? αποτελε? η μεγ?λη συνεργασ?α με τα κορυφα?α ελαστικ? BRIDGESTONE-CONTINENTAL-VREDESTEIN, που καταφ?ρνουν να συνδυ?σουν φουτουριστικ? αισθητικ?, τεχνολογ?α υψηλο? επιπ?δου και μοναδικ? design.
?
Οι καλ?τερε? τιμ??, ?ριστη ποι?τητα και εγγυημ?νο αποτ?λεσμα. Τι ?λλο θ?λετε;
?
?
Επικοινων?α
Επωνυμ?α: Χατζηγεωργ?ου Ηλ?α?
Διε?θυνση: ΠΑΡΝΗΘΟΣ 195, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2102447877
Website:https://www.hatzigeorgiou.co.gr/index.php?sess=oa876bmumvdhffobobqvddhkd3

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频