Μοναδικ? δ?ρο απ? την AUTO VK

Διαβ?στηκε απ? 5059 αναγν?στε? - 1/3/2018

Επισκεφθε?τε το κατ?στημα τη? εταιρ?α? χωρ?? ραντεβο? και επωφεληθε?τε απ? ?ναν δωρε?ν ?λεγχο του συστ?ματο? εκκ?νηση? (μπαταρ?α-δυναμ?)!

 
 
Στην AUTO VK πρωταρχικ?? μα? στ?χο? ε?ναι η επ?λυση των προβλημ?των του αυτοκιν?του σα?. Αυτ? το εγγυ?ται η μακροχρ?νια εμπειρ?α μα? στη δι?γνωση του αυτοκιν?του και το υψηλ? επ?πεδο θεωρητικ?? και πρακτικ?? κατ?ρτιση? που διαθ?τουμε.

Με συμμετοχ? σε π?νω απ? 150 εξειδικευμ?να σεμιν?ρια, στα ηλεκτρονικ? συστ?ματα των σ?γχρονων αυτοκιν?των και με τον πλ?ρη τεχνικ? εξοπλισμ? που διαθ?τουμε, ?μπορο?με να επ?μβουμε και να επιδιορθ?σουμε βλ?βε? σε ?λα τα ηλεκτρονικ? συστ?ματα ?πω?: ABS, AIRBAG, ASR, ASC, BAS, CBC, EBD, KLIMATRONIC, ESP, MSR, TPMS, EPC, IMMO, και φυσικ? FUEL INJECTION.

Η μακροχρ?νια εμπειρ?α μα?, μα? δ?νει την δυνατ?τητα να επ?μβουμε με? ακρ?βεια στο πρ?βλημ? του αυτοκιν?του σα?, εξοικονομ?ντα? χρ?νο και χρ?μα. Απ? τα πρ?τα συστ?ματα ψεκασμο? D-JETRONIC μ?χρι του? σ?γχρονου? κινητ?ρε? με συστ?ματα διαχε?ριση? στρωματοποιημ?νη? γ?μωση? (STRATIFIED ENGINES).

Θα μα? βρε?τε στο κ?ντρο τη? Αθ?να? και εκτ?? δακτυλ?ου, στη Λιοσ?ων 271
?

Επικοινων?α
Επωνυμ?α: AUTO VK Μ.Βαζα?ο?- Δ. Καραπιπ?ρη?
Διε?θυνση: ΛΙΟΣΙΩΝ 271 –? Αθ?να
Τηλ: 2108318246
E-mail: [email protected]
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频