AUTOFIT: Μοναδικ? προσφορ? σε service και ανταλλακτικ?!

15/11/2019

Η AUTOFIT προσφ?ρει ?κπτωση 20% σε εργασ?ε? και ανταλλακτικ? service και ΔΩΡΟ το διαγνωστικ? ?λεγχο, για να ε?σαι ?συχο? για την κατ?σταση του αυτοκιν?του σου.

 
 
Στο?δ?κτυο AUTOFIT?γνωρ?ζουν π?σο σημαντικ? ε?ναι το αυτοκ?νητ? σα? να λειτουργε?…?πω? την πρ?τη μ?ρα.?Για?αυτ? μ?χρι τ?λο? Νοεμβρ?ου, σα? προσφ?ρουν ?20% ?κπτωση?σε ?λε? τι? εργασ?ε? & τα ανταλλακτικ? service, αλλ? και?δωρε?ν διαγνωστικ? ?λεγχο.
?
Η αλυσ?δα AUTOFIT ε?ναι απ? τα μεγαλ?τερα δ?κτυα ανεξ?ρτητων επισκευαστ?ν στην Ευρ?πη με περισσ?τερα απ? 2000 μ?λη σε 14 χ?ρε?.
Τα συνεργε?α?AUTOFIT?ε?ναι ολοκληρωμ?να κ?ντρα τεχνικ?? εξυπηρ?τηση? για??λε? τι? μ?ρκε? αυτοκιν?των.?Η επισκευ? του αυτοκιν?του σα?, γ?νεται με β?ση τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ? του οχ?ματο?, με ποιοτικ? πιστοποιημ?να ?ανταλλακτικ? και απ? εξειδικευμ?νου? τεχν?τε?.

Οι τεχνικο? του δικτ?ου, εκπαιδε?ονται διαρκ?? στα?σ?γχρονα συστ?ματα?των οχημ?των?και χρησιμοποιο?ν εργαλε?α και διαγνωστικ? εξοπλισμ? τελευτα?α? τεχνολογ?α?.? Tα μ?λη του δικτ?ου ε?ναι?επαγγελματ?ε??που εξυπηρετο?ν ?ριστα του? πελ?τε?? προσφ?ροντα? υπηρεσ?ε??υψηλ?? ποι?τητα?, με πλ?ρη διαφ?νεια?σε κοστολ?γηση εργασι?ν και ανταλλακτικ?ν.Στο δ?κτυο?AUTOFIT?θα βρε?τε ανταλλακτικ? πρ?τη? τοποθ?τηση? και εφ?μιλλη? ποι?τητα? απ? του??μεγαλ?τερου? ευρωπα?κο?? και ιαπωνικο?? προμηθευτ????πω? Bosch – Delphi – LUK – NGK – Denso – Gates–HellaPagid και πολλο?? ?λλου?. Για του? παραπ?νω λ?γου?, η εργοστασιακ? εγγ?ηση του οχ?ματο? σα?, συνεχ?ζει να ισχ?ει και επιπλ?ον εμε??, σα? παρ?χουμε 1 χρ?νο εγγ?ηση σε εργασ?ε? και ανταλλακτικ?. Επιπλ?ον τα συνεργε?α AUTOFIT πληρο?ν τι? απαρα?τητε? περιβαλλοντικ?? προδιαγραφ?? ανακυκλ?νοντα? τα χρησιμοποιημ?να και επικ?νδυνα για το περιβ?λλον υλικ? (μπαταρ?ε?, λιπαντικ?, καταλ?τε? κτλ)

?
Τα συνεργε?α?AUTOFIT?ξεχωρ?ζουν απ? τον ανταγωνισμ? γιατ? προσφ?ρουν:
•? αξιοπιστ?α και εγγ?ηση σε εργασ?ε? και ανταλλακτικ?
•? αφοσ?ωση στι? αν?γκε? και τι? επιθυμ?ε? των πελατ?ν
•? υποδειγματικ? τεχνικ? εξυπηρ?τηση
•? διαφ?νεια στην κοστολ?γηση ανταλλακτικ?ν και εργασι?ν.

Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? πατ?στε εδ?

AUTOFIT?
τηλ?φωνο: 801-1178200
email: [email protected]
?
?
?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频