Αν?κει? στο Group VAG; Βρ?κε? τον μηχανικ? σου

Διαβ?στηκε απ? 1315 αναγν?στε? - 1/8/2019

 
 
Εδ? και αρκετ? χρ?νια στην Αγ?α Παρασκευ?, και συγκεκριμ?να Μεσογε?ων 575, εδρε?ει το συνεργε?ο-φ?λο?, ?λων ?σων ?χουν VW, Audi, Seat και Skoda. Το συνεργε?ο Auto Service του Γι?ννη Παπ?ζογλου επεκτε?νει το πελατολ?γιο του π?ρα απ? του? επαγγελματ?ε? αυτοκινητιστ?? και πλ?ον προσφ?ρει τι? υπηρεσ?ε? του και σε ιδι?τε?.

Ο λ?γο? που το επαγγελματικ? πελατολ?γιο ε?ναι ατελε?ωτο, βασ?ζεται αφεν?? στι? καλ?? τιμ?? σε εργασ?α και ανταλλακτικ? μα και στην εγγυημ?νη εργασ?α. Προσωπικ? εκπαιδευμ?νο και εξειδικευμ?νο στο Group VAG ?βλ?πει? την κ?θε βλ?βη σαν πρ?κληση και δεν σταματ?ει ε?ν δεν την κατακτ?σει.
?
Προλ?βετε την super προσφορ?:
Γενικ? service, φ?λτρα και λ?δια για 7.500 χλμ. με 55 ευρ? ? για λ?δια 15.000 χλμ. με 75 ευρ?
?
Στο συνεργε?ο, Παπ?ζογλου Γι?ννη? πλ?ον εξυπηρετο?νται και ιδι?τε?, εν? επαγγελματι?? αυτοκινητιστ?? και TAXI χα?ρουν και ειδικ?ν τιμ?ν. Ε?ν αν?κει? και εσ? στο Group Vag μην το σκ?φτεσαι ?λλο. Το Auto Service θα σου λ?σει το πρ?βλημα πιο φθην? απ? αλλο?.

?
Στοιχε?α επικοινων?α?
Επωνυμ?α: Auto Service, Παπ?ζογλου Γι?ννη?
Διε?θυνση: Μεσογε?ων 575 Αγ?α Παρασκευ?
Τηλ: 213 0273210
Κιν: 697 7550806
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频