Αν?κει? στο VW Group; Χρει?ζεσαι τα αδ?ρφια Σακελλαρ?ου

Διαβ?στηκε απ? 1964 αναγν?στε? - 13/4/2018

Με π?νω απ? 30 χρ?νια εμπειρ?α? στο χ?ρο του vw group, τα αδ?ρφια Φ?λιππο? και Ν?κο? Σακελλαρ?ου ε?ναι σε θ?ση να σα? λ?σουν ακ?μα και το πιο δ?σκολο πρ?βλημα. Εμπιστευτε?τε του? ειδικο?? και μη χ?νετε ?λλο χρ?νο και χρ?μα.

 
 

Skoda : Kamiq απο 16.500 με ?τοκη χρηματοδ?τηση

Καλ?? ?ρθατε στο συνεργε?ο μα?!

Τα αδ?ρφια Θοδωρ??-Ηλ?α? Σακελλαρ?ου με π?νω απ? 30 χρ?νια εμπειρ?α? στο χ?ρο ?του vw group, σα? εγγυ?νται το καλ?τερο αποτ?λεσμα σχετικ? με την επισκε?η και συντ?ρηση των αυτοκιν?των audi, vw, seat, skoda (group vag).

Η τεχνογνωσ?α μα?, ο εξοπλισμ?? μα? και π?νω απ ?λα η δι?θεση για την καλ?τερη εξυπηρ?τηση του πελ?τη, ε?ναι τα στοιχε?α που χρει?ζεται ?να συνεργε?ο για να ε?ναι αξι?πιστο!

Αυτ? ε?μαστε εμε??!

Οι αδερφο? Σακελλαρ?ου, ε?ναι π?ντα κοντ? σα? για να ακο?σουν το πρ?βλημα και να δ?σουν τι λ?ση! Περιηγηθε?τε στο ν?ο μα? web site επιλ?γοντα? απ? το μενο? στην κορυφ? τη? σελ?δα? την επιλογ? που σα? ενδιαφ?ρει, καθ?? και τα λογ?τυπα των εταιρει?ν του group vag.


?
?
Επικοινων?α
Επωνυμ?α: Αφοι Σακελλαρ?ου Ο.Ε.
Διε?θυνση: ?Δ?φνη? 4, Αιγ?λεω
Τηλ: 210.59.04.196
Website: http://www.sakellariou-service.gr/index.html
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频