Εξειδικευμ?νο Συνεργε?ο VW ,Audi ,SEAT, Skoda

Διαβ?στηκε απ? 1315 αναγν?στε? - 10/4/2019

Με πολ?χρονη εμπειρ?α και μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α?, η εταιρ?α N. Gialantzis VW-AUDI Service, θα βρει την λ?ση στο πρ?βλημα σα?. Αν?κετε στο VAG Group; Μ?λι? βρ?κατε τον μ?στορα σα?.

 
 
Η μεγαλ?τερη αυτοκινητιστικ? οικογ?νεια στον κ?σμο, ε?ναι με διαφορ? η Group VAG. SEAT, VW,Audi και Skoda διαθ?τουν υπ?ροχα αυτοκ?νητα μα απαιτητικ? γ?ρω απ? το service.

Η ?εταιρ?α N. Gialantzis VW-AUDI Service ?ρχεται να σα? απαλλ?ξει απ? κ?θε ?γχο? και να κ?νει το αυτοκ?νητο σα?…? καινο?ργιο.

?μπειρο και εξειδικευμ?νο προσωπικ?, μηχαν?ματα και εξοπλισμ?? τελευτα?α? τεχνολογ?α? και φυσικ? πολ? μερ?κι για δουλει? ε?ναι τα στοιχε?α που κ?νουν το συγκεκριμ?νο συνεργε?ο να ξεχωρ?ζει.?


Αν?μεσα στι? παρεχ?μενε? υπηρεσ?ε? θα βρε?τε:
  • Service - Επισκευ? VW, AUDI, SEAT, SKODA
  • Ανταλλακτικ? γν?σια ? after market
  • ?λεγχο? εκπομπ?? καυσαερ?ων
  • Προετοιμασ?α / Διαδικασ?α ελ?γχου ΚΤΕΟ
  • ?λεγχο? και επισκευ? ηλεκτρικ?ν μερ?ν
  • Καθαρισμ?? μηχαν??
  • Service ?λων των μηχανικ?ν μερ?ν
  • Επισκευ?? μοτ?ρ
  • Διαγνωστικ?? ?λεγχο?
?
Η εταιρ?α N. Gialantzis VW-AUDI Service διαθ?τει τερ?στια ποικιλ?α σε ανταλλακτικ? γν?σια και aftermarket εν? διακρ?νεται και για εγγυημ?νε? βελτι?σει? κινητ?ρων. Τα χρ?νια παρουσ?α? στον χ?ρο και οι χιλι?δε? ευχαριστημ?νοι πελ?τε? ε?ναι η πιο τραν? απ?δειξη για την επαγγελματικ? δουλει? που γ?νεται.
?
Ε?ν αν?κει? στο Group Vag ?πρ?πει να αν?κει? και στην οικογ?νεια N. Gialantzis.
?
Στοιχε?α επικοινων?α?:
Επωνυμ?α: N. Gialantzis VW-AUDI Service
Διε?θυνση: Λ. Συγγρου 240 & Πινδου 3, Καλλιθ?α 176 72
Τηλ: 210 9582220 – 694 4066088
?
?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频