F1 POWER : 15 Χρ?νια δ?πλα σα?

Διαβ?στηκε απ? 2257 αναγν?στε? - 15/5/2017

Το συνεργε?ο αυτοκιν?των F1 POWER Κ?στα? Τεμπον?ρα?, στη Ν?α Ιων?α, αναλαμβ?νει το service και τη συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα?, διακριν?μενο για την αποτελεσματικ?τητα των υπηρεσι?ν του.

 
 
?λοι, οι ?νθρωποι του F1 POWER, δ?νουν β?ση στην επ?δοση του αυτοκιν?του σα? και την ασφ?λει? σα?. Οι επισκευ?? και το service που παρ?χει το συνεργε?ο αντ?χουν στο χρ?νο, ?τσι ?στε να χα?ρεστε την οδ?γηση με τη μ?γιστη δυνατ? ασφ?λεια!

Το F1 POWER εγγυ?ται για την ποι?τητα των εργασι?ν και των ανταλλακτικ?ν που χρησιμοποιε?, εν? ?παντε? εργ?ζονται, με γν?μονα την ασφ?λει? των πελατ?ν. Κ?θε επισκευ? του αυτοκιν?του σα? καλ?πτεται απ? εγγ?ηση, εφ?σον τηρο?νται οι οδηγ?ε? που παρ?χονται απ? το προσωπικ?.

Διαθ?τει τον πλ?ον σ?γχρονο εξοπλισμ? και χρησιμοποιε? ?λα τα ειδικ? εργαλε?α που απαιτο?νται για το εκ?στοτε αυτοκ?νητο, αν?λογα με τα ιδια?τερα χαρακτηριστικ? του.

Με ?ψογο επαγγελματισμ?, ?ρτια τεχνικ? κατ?ρτιση και πολ?τιμη εμπειρ?α, δ?νει μια ν?α δι?σταση στο service και τη συντ?ρηση των αυτοκιν?των, οποιασδ?ποτε μ?ρκα? και κυβικ?ν.

Κυζ?κου 23,?
Ν?α Ιων?α?
Tηλ:?210 2798409
Kιν.:?6994 229904
Τηλ. αν?γκη?: 6948 824436
E-mail:[email protected]
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频