Για εξειδικευμ?νο service στο αμ?ξι σα?

Διαβ?στηκε απ? 2254 αναγν?στε? - 14/9/2018

Επιλ?γοντα? για το service του αυτοκιν?του σα? ?να εξειδικευμ?νο συνεργε?ο τ?τε ε?στε σ?γουροι για την ποι?τητα τη? δουλει??.

 
 

BMW : Ολοκληρωμ?νε? λ?σει?, υψηλο? επιπ?δου υπηρεσ?ε? Aftersales!

Εδ? και σχεδ?ν 50 χρ?νια (απ? το 1970) το εξειδικευμ?νο, σε BMW και ΜΙΝΙ, Service Καραγι?ργη??που ιδρ?θηκε απ? τον Απ. Καραγι?ργη φροντ?ζει για τα αμ?ξια μα? με συν?πεια και μερ?κι. Σ?μερα ?ο υπε?θυνο? του συνεργε?ου Νικ?λαο? Καραγι?ργη? συνεχ?ζει με τον ?διο ζ?λο διαθ?τοντα? μ?λιστα την πιο σ?γχρονη τεχνολογ?α την επισκευ? και τη συντ?ρηση των αυτοκιν?των σα?.

Το Service Καραγι?ργη? παρ?χει Δωρε?ν Διαγνωστικ? ?λεγχο οχ?ματο?.

Επιπλ?ον παρ?χονται σε λογικ?? τιμ??:
- Κωδικοπο?ηση εγκεφ?λων σε BMW & MINI
- Αναβαθμ?σει? εγκεφ?λων σε BMW & MINI
-?λεγχο? Air-Condition & γ?μισμα φρ?ον

Βρε?τε επ?ση? τι? καλ?τερε? τιμ?? τη? Αγορ?? στα ανταλλακτικ? αυτοκιν?των.

Στο Service Καραγι?ργη? εξασφαλ?ζεται με την αν?λογη ειδ?κευση το service και οι επισκευ?? σε αυτοκ?νητα ?λλων εταιρει?ν ?πω? Opel, Skoda, Smart, SΕΑΤ, Audi και ?λλα.

Για ?σου? ενδιαφ?ρεστε για αγορ? μεταχειρισμ?νων απευθυνθε?τε στο ειδικ? τμ?μα πωλ?σεων, ελεγμ?νων και ποιοτικ?ν μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των τη? Service Καραγι?ργη?.

Στην ιστοσελ?δα www.bmw-service-karagiorgis.gr και www.sites.google.com/site/bmwservicekaragiorgis/home στο τηλ?φωνο 2103425416 μπορε?τε να βρε?τε τι? επιπλ?ον πληροφορ?ε? που χρει?ζεστε.?
Βρε?τε το?Service Καραγι?ργη??στην οδ? Καλλιρ?η? 174 στην Αθ?να

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频