Για κορυφα?ο εξοπλισμ? συνεργε?ου

29/10/2018

 
 
Απ? τον Ιο?νιο του 2012 η Benzer Hellas κυριαρχε? στου? τομε?? τη? εμπορ?α? εξοπλισμ?ν συνεργε?ου, βουλκανιζατ?ρ, ηλεκτρολογε?ων, πλυντηρ?ων αυτοκιν?των κ.α. Με μια σειρ? συνεργασι?ν με μεγ?λε? εταιρε?ε? στο χ?ρο των αναλωσ?μων και των μηχανημ?των κατ?φερε να καθιερωθε? και να κερδ?σει την εμπιστοσ?νη των πελατ?ν τη? σε ολ?κληρη την ελληνικ? αγορ?.Απ? τον Οκτ?βριο του 2016 η Benzer Hellas αντιπροσωπε?ει στην Ελλ?δα και τα Βαλκ?νια τον καταξιωμ?νο Γερμανικ? ο?κο στο χ?ρο των μηχανημ?των συνεργε?ου Weber GmbH.

Πλοηγηθε?τε στο www.exoplismossynergeiou.gr για να βρε?τε ?,τι αναζητ?τε για τον εξοπλισμ? του συνεργε?ου σα?, μεγ?λε? προσφορ?? και τον κατ?λογο προ??ντων τη? Benzer Hellas.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Το ωρ?ριο λειτουργ?α? τη? εταιρε?α? ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ - Benzer Hellas ε?ναι:

Δευτ?ρα - Παρασκευ?:?
8:00πμ - 16:00μμ

Τεχνικ?/ τηλεφωνικ? υποστ?ριξη
8:00πμ - 18:00μμ

Επικοινων?α:
Benzer Hellas

Διε?θυνση:?Δωρ?δο? 54, 12242, Αιγ?λεω

ΤΗΛ: 210 531 7545
FAX: 210 531 7553

E-mail: [email protected]

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频