Κ?νε το Checkpoint του αυτοκιν?του σου εδ?

Διαβ?στηκε απ? 1081 αναγν?στε? - 31/7/2019

Για την περιοδικ? συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα? και την καλ?τερη εξυπηρ?τηση επιλ?ξτε το συνεργε?ο Checkpoint Αφοι Μαντζ?ρη.

 
 
Ο χ?ρο? του Checkpoint Αφοι Μαντζ?ρη μπορε? να εξυπηρετ?σει κ?θε τ?πο αυτοκιν?του με υπευθυν?τητα, σοβαρ?τητα και αξιοπιστ?α. Σε ?να πλ?ρω? οργανωμ?νο χ?ρο με μηχαν?ματα τελευτα?α? τεχνολογ?α?, βρ?σκετε δ?πλα σα? για να σα? προσφ?ρει υπηρεσ?ε? φροντ?ζοντα? για τη σωστ? συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα? και δ?νοντα? ?μεση λ?ση στο πρ?βλημ? σα? με τι? πλ?ον συμφ?ρουσε? τιμ??.

Η επιχε?ρηση Checkpoint Αφοι Μαντζ?ρη προσφ?ρει τι? παρακ?τω υπηρεσ?ε?:
 • Καθαρισμ?? Μπεκ
 • Επισκευ?/Αλλαγ? Καρμπυρατ?ρ
 • Κ?ρτα καυσαερ?ων
 • Υγραεριοκ?νηση
 • Δι?γνωση βλαβ?ν
 • Injection
Στο συνεργε?ο μπορε?τε να απευθυνθε?τε και για τα ηλεκτρικ? του οχ?ματο σα? καθ?? προσφ?ρει υπηρεσ?ε? για αλλαγ?-επισκευ?-συντ?ρηση:
 • ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
 • ΜΙΖΑΣ
 • ?ΔΥΝΑΜΟ
 • ΡΑΔΙΟ/CD
 • ΣΥΝΑΡΓΕΜΟΥΣ
 • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΑΝΩΝ
 • A/C ΦΡΕΟΝ
Το κατ?στημα βρ?σκεται?Λ. Γαλατσ?ου & Κ?κνων 5 και ε?ναι ?τοιμο για το Checkpoint του οχ?ματο σα?. Σα? περιμ?νει για να επισκευ?σετε και να ελ?γξετε τι? ζημι?? με γρ?γορη και υπε?θυνη λ?ση.

Επικοινων?α
Επωνυμ?α: CHECKPOINT ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΖΑΡΗ
Περιοχ?: Γαλ?τσι
Διε?θυνση: Λ. Γαλατσ?ου & Κ?κνων 5, Τ.Κ. 11146
Τηλ: 210 2131996
Κιν: 697 6972251
Email: [email protected]
Website: https://m.facebook.com/afoimantzaroi/about/?ref=page_internal&mt_nav=0

?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频