Ξ?ρει? απ? επισκευ?? BMW και Mini;

Διαβ?στηκε απ? 1427 αναγν?στε? - 5/7/2018

Αν εσ? δεν ξ?ρει? απ? επισκευ?? BMW και Mini καλ? θα ε?ναι να εμπιστευτε?? το ?χημ? σου σε κ?ποιον που ξ?ρει.

 
 

Seat : Ν?ο Leon με 216 ευρ? τον μ?να, μ?θε περισσ?τερα

BMW : Ολοκληρωμ?νε? λ?σει?, υψηλο? επιπ?δου υπηρεσ?ε? Aftersales!

MINI : Το MINI Service εξασφαλ?ζει π?ντα την καλ?τερη λ?ση για εσ?να!

Το εξειδικευμ?νο συνεργε?ο Peratinos Service προσφ?ρει την ασφ?λεια και τη σιγουρι? που χρει?ζεστε για την BMW ? το Mini σα?. Με 11 χρ?νια λειτουργ?α? αποτελε? ?να σ?γχρονο συνεργε?ο αυτοκιν?των που εγγυ?ται ?μεση λ?ση στο προβλημ? σα?.

Το Peratinos Service λειτουργε? με τηλεφωνικ? ραντεβο? για την καλ?τερη εξυπηρ?τηση σα?.

Μπορε?τε να επικοινων?σετε στο τηλεφωνικ? κ?ντρο 210-4209003 προκειμ?νου να ενημερωθε?τε και να ενημερ?σετε για τι? εργασ?ε? που ενδιαφ?ρεσθε και να κλε?σετε ραντεβο? για συγκεκριμ?νη ημερομην?α και ?ρα.

Με τεχνογνωσ?α και εξοπλισμ? που π?νω απ ?λα θ?τει την εξυπηρ?τηση και την ικανοποι?ση του πελ?τη, το Peratinos Service ?χει καταστε? αξι?πιστο για πελ?τε? με οχ?ματα τη? VAG Group.

Διε?θυνση: Φαλ?ρου 82, Πειραι??. T.K: 185 43. Τηλ: 210 4209003. Fax: 210 4209003, E-mail:?[email protected]

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频