Ν?ε? προσφορ?? αλλ? και υπερσ?γχρονε? εγκαταστ?σει? για την Auto VK service

Διαβ?στηκε απ? 1760 αναγν?στε? - 11/8/2017

?ταν οι απαιτ?σει? αλλ? και οι πελ?τε? αυξ?νονται, τ?τε η Auto VK service ξ?ρει να εξελ?σσεται και ?τσι σα? περιμ?νει στο ν?ο υπερσ?γχρονο χ?ρο τη?.

 
 
Π?ντα δ?πλα σα? η Auto VK service, για την καλ?τερη εξυπηρ?τηση σα?, σα? περιμ?νει στο ν?ο τη? χ?ρο στη Λιοσ?ων 271. ?να? υπερσ?γχρονο? χ?ρο? που θα καλ?ψει κ?θε αν?γκη σα?.

Προσωπικ? ?τοιμο να δ?σει λ?σει? σε κ?θε σα? πρ?βλημα. Το αυτοκ?νητο σα? δε θα μπορο?σε να αφεθε? σε καλ?τερα χ?ρια.

Εξοπλισμ?? τελευτα?α? τεχνολογ?α?, εξειδ?κευση σε ?λα τα ν?α συστ?ματα αλλ? και εξατομικευμ?νε? διευκολ?νσει? και τιμ?? σα? περιμ?νουν στη Auto VK service.

Ακ?μη, καθ?? οι καιρο? ε?ναι δ?σκολοι, η εταιρ?α φροντ?ζει να του?..ελαφρ?νει λ?γο με καταπληκτικ?? προσφορ??.
  • Συντ?ρηση a/c μαζ? με καθαρισμ? και απολ?μανση μ?νο 35 ευρ?
  • Η 4?δα λιπαντικ? 10W-40 μ?νο 25 ευρ? (4lt)
  • Μικρ? service που περιλαμβ?νει λ?δια και φ?λτρο λαδιο? μ?νο 32 ευρ?
?
Εμπιστευτε?τε το αυτοκ?νητο σα? στην Auto VK service και το μ?νο σ?γουρο ε?ναι πω? θα βγε?τε κερδισμ?νοι.
?
?
Επικοινων?α:
Επωνυμ?α: Καραπιπ?ρη? Διον?σιο?
Διε?θυνση: Λιοσ?ων 271, Αθ?να
Τηλ: 2108318246
e-mail: [email protected]
site: https://www.facebook.com/autoVKgroup/
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频