Service by the book εδ? και 30 χρ?νια

2/5/2019

Συν?πεια, υπευθυν?τητα και πιστ? τ?ρηση των καν?νων απ? του? κατασκευαστ?? αυτοκιν?των, μετ?τρεψαν το συνεργε?ο Better Car Service σε μ?α απ? τι? πιο επιτυχημ?νε? επιχειρ?σει? στην Αθ?να.

 
 
Με συνεχ? λειτουργ?α που ξεπερν? τα 29 χρ?νια και πολ? μερ?κι για το αυτοκ?νητο, η επιχε?ρηση Better Car Service δεσμε?εται να δ?σει το καλ?τερο για το αυτοκ?νητο σα?. Για να το πετ?χει αυτ?, επισκευ?ζει και συντηρε? κ?θε ?χημα με συν?πεια και υπευθυν?τητα ακολουθ?ντα? τι? οδηγ?ε? των κατασκευαστ?ν και τηρ?ντα? σχολαστικ? του? καν?νε? τη? σ?γχρονη? τεχνολογ?α?.

Το ?μπειρο προσωπικ? δεν σταματ? να εμπλουτ?ζει τι? γν?σει? του γ?ρω απ? τα ν?α μοντ?λα και τι? ν?ε? ζημι?? που εμφαν?ζονται γ?ρω απ? αυτ?, εν? τα μηχαν?ματα που χρησιμοποιο?νται ε?ναι τελευτα?ι? τεχνολογ?α?. Αυτ? ?μω? που θα σα? οδηγ?σει και θα σα? κρατ?σει στην συγκεκριμ?νη επιχε?ρηση, ε?ναι η μοναδικ? σχ?ση εμπιστοσ?νη? που χτ?ζεται με κ?θε ?ναν απ? εσ?? απ? τη στιγμ? που θα εμπιστευθε?τε το αυτοκ?νητο σα? στου? καλ?τερου?.

Πορε?α εργασι?ν
  • Κατ? την παραλαβ? κ?θε αυτοκιν?του, γ?νεται λεπτομερ?? καταγραφ? ?λων ?σων αναφ?ρει ο ιδιοκτ?τη? του αυτοκιν?του.
  • Στη συν?χεια διενεργε?ται τεχνικ?? ?λεγχο?, αξιολογο?νται τα προβλ?ματα που εντοπ?ζονται, γ?νεται ενημ?ωση για το κ?στο? και αφο? δοθε? η ?γκριση, ξεκινο?ν οι εργασ?ε?.
  • Τ?λο? κατ? την παρ?δοση, ε?ναι διαθ?σιμα ?λα τα ανταλλακτικ? που αντικαταστ?θηκαν, εξηγο?νται οι λ?γοι για του? οπο?ου? προχ?ρησε η αντικατ?σταση και δ?νεται γραπτ? αναφορ? εργασι?ν.
12 μ?νε? εγγ?ηση σε εργασ?α και ανταλλακτικ? με το πρ?γραμμα ?Ολοκληρωμ?νη? φροντ?δα??

Πατ?στε εδ? και δε?τε εκτ?? απ? τι? παρεχ?μενε? υπηρεσ?ε?, προσφορ?? και τιμ?? για κ?θε εταιρ?α και πιθαν? εργασ?α. Ανακαλ?ψτε προσφορ?? που θα σα? γλυτ?σουν αρκετ? ευρ?, εν? πλ?ον μπορε?τε να ε?στε σ?γουροι πω? ?χετε το ?συνεργε?ο σα??.
?
Επικοινων?α
Επωνυμ?α: Better Car Service
Διε?θυνση: Πρωτοπαπαδ?κη 23 Γαλ?τσι
Τηλ: 210.2017.680
Site: http://www.bettercarservice.gr/
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频