Service με συν?πεια και υπευθυν?τητα

Διαβ?στηκε απ? 2315 αναγν?στε? - 24/9/2020

H σωστ? συντ?ρηση θα σα? εξασφαλ?σει ?να αυτοκ?νητο που θα αποτελ?σει εγγ?ηση για πολλ? χρ?νια. Το συνεργε?ο Νιχωρ?τη? με χρ?νια εμπειρ?α?, ?ρχεται να σα? λ?σει τα χ?ρια και να σα? δ?σει ποιοτικ? αποτ?λεσμα στην πιο ανταγωνιστικ? τιμ? τη? αγορ??.

 
 
Το συνεργε?ο Νιχωρ?τη? ε?ναι ?να ολοκληρωμ?νο κ?ντρο τεχνικ?? εξυπηρ?τηση? για??λε? τι? μ?ρκε? αυτοκιν?των. Η επισκευ? του αυτοκιν?του σα?, γ?νεται με β?ση τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ? του οχ?ματο?,?με ποιοτικ? πιστοποιημ?να ?ανταλλακτικ? και απ? εξειδικευμ?νου? τεχν?τε?.

Οι τεχνικο? εκπαιδε?ονται διαρκ?? στα?σ?γχρονα συστ?ματα?των οχημ?των?και χρησιμοποιο?ν εργαλε?α και διαγνωστικ? εξοπλισμ? τελευτα?α? τεχνολογ?α?. Ε?ναι?επαγγελματ?ε??που εξυπηρετο?ν ?ριστα του? πελ?τε?? προσφ?ροντα? υπηρεσ?ε??υψηλ?? ποι?τητα?,?με πλ?ρη διαφ?νεια?σε κοστολ?γηση εργασι?ν και ανταλλακτικ?ν.

Στο συνεργε?ο Νιχωρ?τη? θα βρε?τε?ανταλλακτικ? πρ?τη? τοποθ?τηση? και εφ?μιλλη? ποι?τητα? απ? του??μεγαλ?τερου? προμηθευτ???παγκοσμ?ω?.?Το συνεργε?ο Νιχωρ?τη? προσφ?ρει επ?ση? εξειδικευμ?νε? εργασ?ε??ευθυγρ?μμιση? για την ε?ρυθμη λειτουργ?α του συστ?ματο? διε?θυνση? του αυτοκιν?του σα? καθ?? και τοποθ?τηση συστημ?των υγραεριοκ?νηση? για ?σου? θ?λουν να εξοικονομ?σουν χρ?ματα απ? την καταν?λωση καυσ?μου.

Κ?θε επισκευ? και επ?μβαση στο αυτοκ?νητο σα?, ?πληρο? τι? πιο αυστηρ?? προδιαγραφ?? που καθορ?ζει το εργοστ?σιο κατασκευ??. Μοναδικ?? στ?χο? η ικανοπο?ηση του πελ?τη, και γι αυτ? ακριβ?? ε?ναι δεδομ?νη η πλ?ρη? εναρμ?νιση με τι? τεχνικ?? προδιαγραφ?? κ?θε προ??ντο?, καθ?? και η σωστ? και ασφαλ?? συντ?ρηση και επισκευ? των αυτοκιν?των.

Στοιχε?α επικοινων?α?
Λεωφ?ρο? Φυλ?? & Ζορμπ? 7
Καματερ? ΤΚ 13451
Τηλ?φωνο: 210 2320823
Κινητ?: 693 6171048


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频