To ολοκληρωμ?νο Service στο αυτοκ?νητο σα?

Διαβ?στηκε απ? 2087 αναγν?στε? - 31/7/2019

Η επιχε?ρηση ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ σα? εγγυ?ται ?τι το αυτοκ?νητο σα? επισκευ?ζεται γρ?γορα, ποιοτικ? και οικονομικ?.

 
 
Επ?σημο? συνεργ?τη? των καταστημ?των Fit & Go, τα οπο?α ε?ναι μια πρωτοποριακ? αλυσ?δα κ?ντρων τεχνικ?? εξυπηρ?τηση?, παρ?χουν συνολικ?? υπηρεσ?ε? σε ?λο το ε?ρο? των αναλ?σιμων προ??ντων σε ?να μοντ?ρνο και φιλικ? περιβ?λλον.
?
Στο κατ?στημα ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τα ανταλλακτικ? που διατ?θενται μ?σω του δικτ?ου Fit & Go ε?ναι αυθεντικ? και ανταποκρ?νονται στι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ? του αυτοκιν?του σα?, εν? συνοδε?ονται απ? γραπτ? εγγ?ηση. ?
?
Οι ?ριστα εκπαιδευμ?νοι τεχνικο?, μετ? απ? πλ?ρη τεχνικ? ?λεγχο, θα σα? υποδε?ξουν να αντικαταστ?σετε μ?νο εκε?να τα εξαρτ?ματα που χρει?ζονται αλλαγ?, δ?νοντ?? σα? εκ των προτ?ρων το κ?στο?, εν? η?υπηρεσ?α τοποθ?τησ?? του? παρ?χεται δωρε?ν.

Οι απ?λυτα καταρτισμ?νοι τεχνικο? του καταστ?ματο? ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , μετ? απ? πλ?ρη τεχνικ? ?λεγχο , σα? προτε?νουν τι? εργασ?ε? και τι? αλλαγ?? που χρει?ζεται το αυτοκ?νητο σα?: Ελαστικ? / Ζ?ντε?, Αμορτισ?ρ / Ευθυγρ?μμιση, Εξατμ?σει? / Καταλ?τε?, Φρ?να, Λιπαντικ?, Μπαταρ?ε?, Κ?ρτα Καυσαερ?ων.

Στο Fit & Go Service ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, κερδ?ζετε πολ?τιμο χρ?νο και χρ?μα. Σε ελ?χιστη ?ρα και χωρ?? προκαθορισμ?να ραντεβο?, σα? εξυπηρετο?ν ?μεσα, προσφ?ροντα? ?λε? τι? υπηρεσ?ε?.

Τρ?ποι Πληρωμ??:
Το τελικ? κ?στο? πληρωμ?? των εργασι?ν ανταποκρ?νεται στι? δυνατ?τητε? κ?θε πελ?τη: 0% προκαταβολ? αλλ? και πολλ?? ?τοκε? δ?σει? με ?λε? τι? πιστωτικ?? κ?ρτε?. ??

Υπηρεσ?ε? του καταστ?ματο?:
 • Ελαστικ?
 • Εξατμ?σει?/Καταλ?τε?
 • Αμορτισ?ρ
 • Λιπαντικ?
 • Μπαταρ?ε?
 • Φρ?να
 • Mini Service
 • Κ?ρτα καυσαερ?ων
 • Συντ?ρηση air condition
 • Αναλ?σιμα
 • Ευθυγρ?μμιση
 • Δι?γνωση βλαβ?ν – BOSCH
 • Γενικ? Service
?Επιλ?ξτε το?εξουσιοδοτημ?νο συνεργε?ο?ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ? για την καλ?τερη και πιο αξι?πιστη συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα?.
 • Επικοινων?α:
 • Επωνυμ?α: Fit & Go Service ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • Περιοχ?: Aγιοι Αν?ργυροι
 • Διε?θυνση: Λεωφ . Δημοκρατ?α? 276
 • Τηλ: 210 2321291
 • Fax: 210 2321291
 • Email: [email protected]
 • Website: http://fitandgo.gr/company.asp

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频