VD Motorsport: ?λα για το αυτοκ?νητο

Διαβ?στηκε απ? 2320 αναγν?στε? - 2/8/2017

Για αγορ? μεταχειρισμ?νων αυτοκ?νητων, για ανακατασκευ?? και για service, μ?νο στη VD Motorsport. Η εταιρε?α ?χει μια πολ?πλευρη παρουσ?α στην ελληνικ? αγορ? και προσφ?ρει τι? υπηρεσ?ε? τη? σε παραπ?νω απ? ?ναν τομ?α.

 
 
Με εξειδ?κευση στα συστ?ματα υγραεριοκ?νηση??Vialle,?υπ?σχεται το αμ?ξι σα? να κινε?ται οικονομικ?τερα με το ν?ο σ?στημα υγραεριοκ?νηση? που θα προσαρμοστε?. Η εταιρε?α ε?ναι πρωτοπ?ρο? στα συστ?ματα LPG,??ντα? η πρ?τη που εισ?γαγε τα συστ?ματα Vialle το 2008.
?
Μ?λιστα το εξειδικευμ?νο προσωπικ? τη? VD Motorsport, εκπαιδε?τηκε απ? του? ανθρ?που? τη? Ολλανδικ?? εταιρε?α?, γνωρ?ζοντα? με τον καλ?τερο τρ?πο, ?λα τα απαρα?τητα μυστικ? του LPG.
?
Επιπλ?ον αναλαμβ?νει και το service του αυτοκιν?του σα? ?χοντα? στι? εγκαταστ?σει? τη?, προηγμ?νο τεχνολογικ? εξοπλισμ?, που θα αφ?σει ικανοποιημ?νο και τον πιο απαιτητικ? πελ?τη,?εν? προσφ?ρονται και υπηρεσ?ε? π?ληση? μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των κατ?πιν παραγγελ?α?.
?
Για ?,τι θε? σχετικ? με το αυτοκ?νητο απευθ?νσου στη VD Motorsport.
?
VD Motorsport
Π?ρνηθο? 257
Αχαρνα?
Τηλ: 2102462002

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频