Κιοσ?ογλου και Fiat σα? προετοιμ?ζουν το αυτοκ?νητο για το χειμ?να, με μοναδικ?? προσφορ??

Διαβ?στηκε απ? 2222 αναγν?στε? - 18/12/2017

Θ?λετε δωρε?ν ?λεγχο 15 σημε?ων, 20% ?κπτωση σε ανταλλακτικ? και δ?ρο το πλ?ρε? πακ?το οδικ?? βο?θεια? τη? FIAT για ?ναν χρ?νο; Διαβ?στε εδ? πω? θα τα ?χετε ?λα!

 
 
Η Fiat Κιοσ?ογλου σα? προετοιμ?ζει καλ?τερα απ? ?λου? για τον χειμ?να που ?ρχεται.

?ντα? εξουσιοδοτημ?νη κ?θετη μον?δα τη? μεγαλ?τερη? ιταλικ?? οικογ?νεια?, η Fiat Κιοσ?ογλου ε?ναι σε θ?ση να σα? παρ?χει μοναδικ?? προσφορ?? ?στε να χαρε?τε τον χειμ?να με ασφ?λεια και σιγουρι?.

Κλε?στε ραντεβο? ?ω? και τι? 17 Φεβρουαρ?ου για τον Δωρε?ν χειμεριν? ?λεγχο 15 σημε?ων του Fiat σα? και κερδ?στε αυτομ?τω? ?κπτωση 20% στα καλ?τερα αξεσου?ρ, ?πω? μπαταρ?ε?,υαλοκαθαριστ?ρε?, τακ?κια κ.τ.λ. ?Ακ?μη, θα απολα?σετε 15% ?κπτωση σε ανταλλακτικ? και εργασ?α για να πραγματοποι?σετε το service που τ?σο καιρ? αναβ?λατε. Δεν υπ?ρχει πιο ?μοφο πρ?γμα απ? το να ε?στε σ?γουροι για το ?χημα που οδηγε?τε.

Οι super προφορ?? ?μω? δεν σταματ?νε εκε?, καθ?? ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ? στην Fiat Κιοσ?ογλου, πραγματοποι?ντα? το service σα?, θα π?ρετε δ?ρο για 1 ολ?κληρο χρ?νο το πλ?ρε? πακ?το Οδικ?? Βο?θεια? τη? Fiat.

Τι περιμ?νετε λοιπ?ν; Κλε?στε τ?ρα ραντεβο? και βγε?τε τριπλ? κερδισμ?νοι. Κερδ?στε χρ?νο και χρ?μα, για να τα χαρε?τε με την οικογ?νεια σα?.
?
Στον Κιοσ?ογλου, βρ?σκετε π?ντα αυτ? που ψ?χνετε απ? το 1975.


Επικοινων?α
Επωνυμ?α: Κιοσ?ογλου
Διε?θυνση: ΑΧΑΡΝΩΝ 462 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2102588560 - 2102588940
Website: https://fiat-kioseoglou.car.gr/cars/?ca=v
Fb: https://www.facebook.com/fiatkioseoglou/
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频