Lexus: Οι διψ?φιε? πωλ?σει? φ?ρνουν SUV

23/10/2020

Στα… τ?ρταρα με διψ?φια νο?μερα κινο?νται οι ρυθμο? πωλ?σεων μοντ?λων τη? Lexus η οπο?α στο ?μεσο μ?λλον εστι?ζει στην παραγωγ? και εξαγωγ? SUV στην ευρωπα?κ? αγορ?.

 
 
Σε μη συνηθισμ?νου? για την ?δια δρ?μου? αυτοκ?νηση? βαδ?ζει η Lexus. Οι διαρκ?? αυξαν?μενε? αν?γκε? του αγοραστικο? κοινο? για SUV σε συνδυασμ? με τι? χαμηλ?? πωλ?σει? κ?ποιων εκδ?σεων, αναγκ?ζουν το brand πολυτελ?ν αυτοκιν?των να στραφε? περισσ?τερο στα SUV. Συνεπακ?λουθο τη? εξ?λιξη? αυτ?? και η λ?ξη παραγωγ?? συγκεκριμ?νων μοντ?λων που… β?ζουν μ?σα την αυτοκινητοβιομηχαν?α.
?
Η παν?σχυρη παγκοσμ?ω? αγορ? των ΗΠΑ, ?λλωστε, ?χει κ?νει σαφ? την προτ?μηση των κατο?κων τη? στα SUV και για τον λ?γο αυτ? η Ford το 2019 παρε?χε στου? Αμερικανο?? σχεδ?ν αποκλειστικ? SUV. Απ? την πλευρ? τη?, η Lexus θα εστι?σει στην ευρωπα?κ? ?πειρο.

?πω? επισημ?νθηκε, σημαντικ? παραμ?νει το πλ?γμα στην αποδοχ? των plug?αυτοκιν?των τη?, των οπο?ων οι πωλ?σει? σημει?νουν χαμηλ??... πτ?σει?. Ενδεικτικ?? περιπτ?σει? ε?ναι τα hybrid compact CT τη? Lexus, το τρ?τη? γενι?? IS και το Coupé RC που απ? εδ? και στο εξ?? πα?ουν να κυκλοφορο?ν στην Ευρ?πη. ?σοι ενδιαφ?ρονται, θα μπορο?ν να τα προμηθευτο?ν ?ω? και τα μ?σα του 2021. Αντιθ?τω?, το πολυτελ?? sedan LS παραμ?νει στην αγορ? ανεξ?ρτητα απ? τα καταστροφικ? στοιχε?α πωλ?σεων και θα ε?ναι μαζ? με το πολυτελ?? ES τα μ?να sedan στο ευρωπα?κ? project τη? Lexus.
?
Χαρακτηριστικ? απογοητευτικο? ρυθμο? πωλ?σεων το γεγον?? πω? το 2020 η Lexus π?λησε σε ολ?κληρη την Ευρ?πη μ?νο 58 μοντ?λα LS! Ο αντ?στοιχο? αριθμ?? το 2019 ?ταν 248. Πετυχημ?νο ε?ναι το λανσ?ρισμα για το 2019 στι? σειρ?? CT 200h (5.295 αγοραστ??) και IS ?(3.282), με το RC να πωλε?ται συνολικ? 1.082 φορ?? στην Γηραι? ?πειρο.
?
Προφαν??, η Lexus δεν μπορε? να εγκαταλε?ψει ολοκληρωτικ? την πολιτικ? και την φιλοσοφ?α (ναυαρχ?δα τη? ε?ναι το μοντ?λο LS) τη? δι?τι λειτουργε? ω? premium κατασκευαστικ? brand υπ? την σκ?πη τη? μητρικ?? Toyota. Δυνατ? χαρτ? θεωρε?ται το M4 RC F που λειτουργε? ω? ανταγωνιστ?? τη? BMW M4.
?
Ταυτ?χρονα, η Lexus επιμ?νει στην προσπ?θεια διε?σδυση? στην ευρωπα?κ? αγορ?. Χ?ρη στο compact SUV UX εξακολουθε? να λογ?ζεται ω? ?να? ισχυρ?? πα?κτη?, με την συγκεκριμ?νη σειρ? να αυξ?νει τι? συνολικ?? πωλ?σει? κατ? 20% σ?γκριση με το προηγο?μενο ?το?. Εξ?σου αποδοτικ? οικονομικ? και το ?γηραι?τερη? ηλικ?α?? SUV ΝX το οπο?ο β?βαια πρ?πει να αναβαθμιστε? εφ?σον η Lexus σκοπε?ει να πι?σει μεγαλ?τερο μερ?διο στην αγοραστικ? π?τα.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频