Αστε?α ον?ματα αυτοκιν?των

Διαβ?στηκε απ? 6131 αναγν?στε? - 2/10/2020

Σε πολλ?? περιπτ?σει? τη? Παγκ?σμια? βιομηχαν?α? αυτοκιν?των, ?χουν βαφτιστε? πολλ? αυτοκ?νητα, με κ?ποια πολ? ιδια?τερα και περ?εργα ον?ματα. Αρκετ?? απ? αυτ?? τι? φορ??, το αποτ?λεσμα ε?ναι πολ? ξεκαρδιστικ? αφο? κ?ποια αυτοκ?νητα ?χουν πολ? γελο?α ον?ματα. Α? δο?με παρακ?τω κ?ποια απ? τα πιο παρ?ξενα που ?χουν κυκλοφορ?σει μ?χρι και σ?μερα…

 
 
Στην προσπ?θεια να εντυπωσι?σουν και να δημιουργ?σουν πιασ?ρικα ον?ματα για τα μοντ?λα του?, οι αυτοκινητοβιομηχαν?ε? ?χουν κ?νει αρκετ? λ?θη. Δι?βασε παρακ?τω για μερικ?? απ? αυτ??, που θα σε κ?νουν να χαμογελ?σει? ? αν ε?σαι γλωσσολ?γο?, να κ?ψει? τα πτυχ?α και τα κ?τταρα σου!


?
Daihatsu Naked
Το μοντ?λο τη? Daihatsu δεν ?ταν καθ?λου γυμν? τελικ?, αλλ? η ονομασ?α του σε προετο?μαζε για ?να διαφορετικ? αποτ?λεσμα. Να υποθ?σω ?τι δεν ?χει ?κδοση με πλο?σιο εξοπλισμ?, ε?


?
Mitsubishi Pajero
Μ@λ@κ@? στα ισπανικ?, τεμπ?λη? στη Χιλ?. ?πω? και να το δει?, ?μα ε?σαι Ισπαν?? ο?τε που το αγγ?ζει?…
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频