Αυτ? ε?ναι το μοδ?το ν?ο Citroen C1 JCC+

16/11/2020

Για του? λ?τρει? των χρωμ?των και τη? μοντ?ρνα? αισθητικ??, ε?ναι σχεδιασμ?νο με το ν?ο Citroen C1 JCC+. Η συνεργασ?α με τον σχεδιαστ? Jean-Charles de Castelbajac, ?φερε ω? αποτ?λεσμα ?να pop μοντ?λο στην γκ?μα τη? Γαλλικ?? βιομηχαν?α?.

 
 
Στην επ?σημη παρουσ?αση τη? ειδικ?? ?κδοση? του C1 JCC+ προχ?ρησε η Citroen, αποτ?λεσμα τη? συνεργασ?α? τη? με τον γνωστ? σχεδιαστ??Jean-Charles de Castelbajac. Η ν?α ?κδοση ε?ναι εφοδιασμ?νη με χρωματικ?? πινελι??, δημιουργ?ντα? μια πολ? μοντ?ρνα, νεανικ? και pop εμφ?νιση.

Τα trendy χρ?ματα, ?χουν κατακλ?σει και το εσωτερικ? τη? καμπ?να? αλλ? και το αμ?ξωμα του ν?ου C1 JCC+, με τα τρ?α χρ?ματα (κ?κκινο-μπλε-κ?τρινο), να του δ?νουν ?να ξεχωριστ? χαρακτ?ρα. Εξωτερικ? δεσπ?ζουν οι μα?ρε? ζ?ντε? 15 ιντσ?ν, η μα?ρη οροφ? σε ?λε? τι? χρωματικ?? επιλογ?? αμαξ?ματο? και οι προεκτ?σει? των φτερ?ν. Το ν?ο Citroen C1 JCC+ ε?ναι διαθ?σιμο σε?5 χρ?ματα αμαξ?ματο?: Lipizan White, Gallium Grey, Carlinite Grey, Caldera Black και Scarlet Red. ?

Η ν?α ειδικ? ?κδοση ξεχωρ?ζει απ? τα αστραφτερ? αυτοκ?λλητα, τα?κ?κκινα καλ?μματα καθρεπτ?ν, τα?μπλε κ?ντρα στου? τροχο?? και τα κ?τρινα διακοσμητικ? στι? τρ?τε? κολ?νε?. Εσωτερικ? συναντ?με?κεντημ?να λογ?τυπα "JCC x chevrons" στα προσκ?φαλα, κ?κκινο ταμπλ?, λευκο?? αεραγωγο?? και γυαλιστερ? μα?ρο επιλογ?α των ταχυτ?των. Κ?τω απ? το καπ? συναντ?με τον γνωστ??3-κ?λινδρο κινητ?ρα VTi 72 ?ππων, με την εξαιρετικ? χαμηλ? καταν?λωση των?7 λ?τρων αν? 100χλμ.?
?

Tags: CITROEN C1

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频