3 φωτογραφ?ε? ?

Αυτ? ε?ναι το ν?ο Audi SQ5 Sportback TDI

Διαβ?στηκε απ? 1298 αναγν?στε? - 28/11/2020

Η Γερμανικ? βιομηχαν?α τη? Audi προχ?ρησε στην επ?σημη παρουσ?αση του ν?ου SQ5 Sportback TDI με τον εντυπωσιακ? κινητ?ρα να προσφ?ρει?341 ?ππου? και 700 Nm ροπ??. Δε?τε ?λα τα χαρακτηριστικ? του ν?ου SUV τη? Audi.

 
 
Του? τελευτα?ου? δ?ο μ?νε? η βιομηχαν?α τη? Audi προχ?ρησε στην επ?σημη παρουσ?αση τη? ν?α? γενι?? των Q5. Ξεκ?νησε με την παρουσ?αση του τον Σεπτ?μβριο, και συν?χισε με το SQ5 TDI λ?γε? μ?ρε? πριν. Το ν?ο Audi SQ5 Sporback TDI, ε?ναι βασισμ?νο στα ?δια χαρακτηριστικ? με τα αδ?λφια του, αλλ? με μεγαλ?τερο δυναμισμ? απ? αυτο??, με τον αποδοτικ?τερο κινητ?ρα και την sport εμφ?νιση.?Ο κινητ?ρα? στο ν?ο SQ5 Sportback ε?ναι ο?V6 TDI 3,0 λ?τρων κινητ?ρα? που εξοπλ?ζει και το ανανεωμ?νο SQ TDI, αλλ? αυτ? την φορ? αποδ?δει?341 ?ππου? και 700 Nm ροπ??. Τα πρ?τα 100?χλμ. στο κοντ?ρ θα εμφανιστο?ν σε 5,1 δευτερ?λεπτα, εν? να τον?σουμε πω? η τελικ? του ταχ?τητα ε?ναι ηλεκτρονικ? περιορισμ?νη στα 250 χλμ./?ρα. Συνδυ?ζεται?με ?να??πιο υβριδικ? σ?στημα 48 βολτ, το οπο?ο μπορε? να μει?σει την καταν?λωση καυσ?μου ?ω? και 0,7 λ?τρα στα 100 χλμ, εν? περιορ?ζει το turbo lag μ?σω του ηλεκτρικο? κομπρ?σορα EPC.


?
Το ν?ο Audi SQ5 Sportback εντυπωσι?ζει εξωτερικ?,?με του? ν?ου? προβολε?? LED, τι??ζ?ντε? αλουμιν?ου 20 ιντσ?ν και την δυναμικ? του σχεδ?αση. Στο εσωτερικ? δεσπ?ζει μια οθ?νη αφ???10,1 ιντσ?ν για το σ?στημα infotainment, και ο ψηφιακ?? π?νακα? οργ?νων μεγ?θου? 12,3 ιντσ?ν, εν??ε?ναι εξοπλισμ?νο με ολ?κληρη την γκ?μα συστημ?των υποβο?θηση? και ασφ?λεια? του οδηγο? και των επιβατ?ν.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频