7 φωτογραφ?ε? ?

Δοκιμ?ζουμε Ford Puma 1.0 ST-Line X 155 PS mHEV

Διαβ?στηκε απ? 1347 αναγν?στε? - 10/11/2020

Με μοναδικ? εμφ?νιση, 1.000?ρη υβριδικ? Ecoboost κινητ?ρα και εξελιγμ?νο τεχνολογικ? προφ?λ, το Ford Puma ?ρχεται με θρ?σο? να κ?νει κουμ?ντο...

 
 
Τα B-SUV ε?ναι με διαφορ? η πιο καυτ? κατηγορ?α στην αυτοκ?νηση και ?λε? οι εταιρ?ε? ?χουν στρ?ψει σχεδ?ν αποκλειστικ? την προσοχ? του? προ? αυτ?ν. Η Ford δεν βι?στηκε, π?ρε τον χρ?νο τη?, αν?πτυξε τη τεχνολογ?α τη? και ?φερε στη ζω? ?να Puma, με σκοπ? να κυβερν?σει στην πιο ενδιαφ?ρουσα αυτοκινητιστικ? ζο?γκλα. Δοκιμ?ζουμε την ST-Line X ?κδοση με τον ?πια υβριδικ? 1.000?ρη των 155 ?ππων και μεταφ?ρουμε…

Εμφ?νιση-σχεδ?αση: Αθλητικ? SUV με αρμον?α στην εμφ?νιση
Το ολοκα?νουργιο Puma τη? Ford, καταφ?ρνει να συνδυ?σει εκλεπτυσμ?να σχεδιαστικ? στοιχε?α σε ?να καθαρ?αιμο πλ?ον crossover καμβ?. Χρησιμοποι?ντα? την ?δια β?ση με τον μικρ?τερο αδελφ? του Fiesta, δημιουργε? την δικ? του σχεδιαστικ? ταυτ?τητα, απαιτ?ντα? την ξεχωριστ? του θ?ση αν?μεσα στο πιο trendy μοντ?λα τη? κατηγορ?α?. Την ?μεσα αναγνωρ?σιμη σιλου?τα του υπογρ?φουν τα προτεταμ?να τ?ξα θ?λων των τροχ?ν, η γεμ?τη στοιχε?α χρωμ?ου κυψελοειδ?? ν?α μ?σκα αλλ? και τα ?δαχτυλ?δια? των προβολ?ων ομ?χλη? που ε?ναι ενσωματωμ?νοι στι? εμπρ?? ?αεροκουρτ?νε??. Την μοντ?ρνα και ν?α σχεδιαστικ? φιλοσοφ?α ολοκληρ?νουν τα εκ ν?ου σχεδιασμ?να π?σω φωτιστικ? σ?ματα, αλλ? και οι εσοχ?? του π?σω μ?ρου? που δημιουργο?ν μ?α 3D εικ?να. Το Ford Puma τη? δοκιμ?? αν?κει στην ?κδοση ST-Line Χ ?χοντα? και σπορ πινελι?? που το κ?νουν ακ?μα πιο εντυπωσιακ? ?πω? ο χαρακτηριστικ?? εμπρ?? προφυλακτ?ρα? ST-Line, ο π?σω διαχ?τη? ιδ?ου χρ?ματο?, οι 18?ρε? ζ?ντε? ελαφρο? κρ?ματο?, το π?σω σπ?ιλερ και η χρωμιωμ?νη απ?ληξη τη? εξ?τμιση?.? Με μ?κο? 4.207χλστ., μεταξ?νιο 2.588χλστ. και πλ?το? 1.805χλστ. παραμ?νει ευ?λικτο, ?χοντα? ?μω? χ?ρου? για κ?θε απα?τηση.
?
Εσωτερικ?: Εντυπωσιακ?? ψηφιακ?? π?νακα? οργ?νων και προσεγμ?νη ποι?τητα
Ο εσωτερικ?? δι?κοσμο? του ν?ου Puma ε?ναι εξ?σου εντυπωσιακ?? και μοντ?ρνο?, με την εξωτερικ? εικ?να του μοντ?λου. ?χοντα? αντλ?σει αρκετ? ?μπνευση απ? το Fiesta Active ?ρχεται να προ?γει την ποι?τητα χρησιμοποι?ντα? καλ? και ποιοτικ? υλικ? και πε?θοντα? ακ?μα και τον πιο δ?σπιστο με την συναρμογ? του. Στο κ?ντρο του ταμπλ? ξεχωρ?ζει η οθ?νη αφ?? του συστ?ματο? infotainment SYNC 3 (με δυνατ?τητα ασ?ρματη? φ?ρτιση? κινητο?), την παρ?σταση ?μω? κερδ?ζει με διαφορ? ο ολοκα?νουργιο? ψηφιακ?? π?νακα? οργ?νων 12.3 ιντσ?ν με εντυπωσιακ? γραφικ? αλλ? και δυνατ?τητα διαμ?ρφωση?. Η οδηγοκεντρικ? φιλοσοφ?α δεν λε?πει και ?τσι ο οδηγ?? απολαμβ?νει σωστ? απ?σταση απ? ?λα τα επ? μ?ρου? μπουτ?ν. Η πλ?ρω? hi-tech εικ?να ?ρχεται να απογειωθε? απ? το ηχοσ?στημα B&O με δ?κα ηχε?α, εν? οι σπορτ?φ πινελι?? τη? ST-Line ?κδοση?, δυναμιτ?ζουν την ατμ?σφαιρα με κ?κκινε? δι?σπαρτε? ραφ??, αλουμιν?νια πεντ?λ, ?flat bottomed τιμ?νι αλλ? και επενδ?σει? δ?ρματο? σε π?ρτε? και στα πλα?ν? των καθισμ?των.Εξοπλισμ??
Το ν?ο Ford Puma εκτ?? των ?λλων, καταφ?ρνει να ξεχωρ?σει και για ?ναν ακ?μη λ?γο. Αυτ? δεν ε?ναι ?λλο? απ? την πλο?σια λ?στα εξοπλισμο? που το συνοδε?ει, ειδικ? στην πλο?σια ST-Line X ?κδοση που ε?χαμε στα χ?ρια μα?. Συναντ?με λοιπ?ν μεταξ? ?λλων, Σ?στημα Pre-Collision Assist (σ?στημα με λειτουργ?α αν?χνευση? πεζ?ν παρακολουθε? π?σο κοντ? βρ?σκεστε σε ?λλα οχ?ματα και πεζο???με δυνατ?τητα αυτ?ματου φρεναρ?σματο?), σ?στημα Blind Spot Information System το οπο?ο σα? ειδοποιε? με φωτειν?? ενδε?ξει? στου? εξωτερικο?? καθρ?φτε?, προβολε???LED με σ?στημα αυτ?ματη? αλλαγ?? μεγ?λη? σκ?λα? προβολ?ων Auto High Beam (AHB), Intelligent?Adaptive?Cruise?Control και ευρυγ?νια κ?μερα οπισθοπορε?α?: Στο κομμ?τι τη? ψυχαγωγ?α? συναντ?με το σ?στημα?Ford?SYNC 3 με οθ?νη αφ?? 8 ιντσ?ν στο κ?ντρο του ταμπλ?, σ?στημα Ford?Pass?Connect, ψηφιακ? π?νακα οργ?νων, ηχοσ?στημα B&O με 10 ηχε?α, hill assist, σ?στημα παραμετροπο?ηση? οδ?γηση? και σ?στημα ασ?ρματη? φ?ρτιση? κινητο?.

Χ?ροι: Με πορτ-παγκ?ζ που πλ?νεται με το… λ?στιχο
Το ν?ο Puma εκμεταλλε?εται πολ? σωστ? τι? μεγαλ?τερε? απ? το Fiesta διαστ?σει? και καταφ?ρνει να προσφ?ρει, εκτ?? απ? μ?α ?ψογη θ?ση στον οδηγ?, καλο?? χ?ρου? και για του? υπ?λοιπου? επιβ?τε?. 4 εν?λικε? λοιπ?ν θα φιλοξενηθο?ν με ?νεση και χωρ?? ιδια?τερε? παραχωρ?σει?, εν? εκε? που ?χουν δ?σει ρ?στα οι μηχανικο?, ε?ναι στον χ?ρο αποσκευ?ν. Ο συγκεκριμ?νο? των 401 λτ. διαθ?τει και ?ναν ?ξτρα αποθηκευτικ? MegaBox χ?ρο, ο οπο?ο? αγγ?ζει τα 80 λτ. και μπορε? να πλυθε? μ?χρι και με λ?στιχο (διαθ?τει τ?πα αποστρ?γγιση?). Σε ?λη την παραπ?νω ευρυχωρ?α και ευχρηστ?α, προσθ?στε και hands-free λειτουργ?α ανο?γματο? του πορτ-παγκ?ζ. Ε?παμε, κοιτ?ει την κορυφ? σε κ?θε τομ?α, και δεν αστειευ?μασταν.

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει

Tags: FORD , PUMA

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频