4 φωτογραφ?ε? ?

Δοκιμ?ζουμε το ν?ο Kia Stonic των 120 ?ππων

Διαβ?στηκε απ? 9435 αναγν?στε? - 24/9/2020

?χοντα? ?να πακ?το που απευθ?νεται πραγματικ? σε ?λα τα target groups, το Kia Stonic καταφ?ρνει να ξεχωρ?σει. Με πιπερ?τη σχεδ?αση, ευ?λικτο χαρακτ?ρα και 1.000?ρη κινητ?ρα ωδ? στο downsizing, ανεβ?ζει επ?πεδο την ?ννοια all around.

 
 
Δε?χνει να κατ?χει το φουλ πακ?το. Μοναδικ? σχεδ?αση, 1.000?ρη turbo κινητ?ρα και φυσικ? crossover υπηκο?τητα. Οι προσδοκ?ε? μα? υψηλ??, θα μα? τι? εκπληρ?σει; Σ?γουρα θα βοηθ?σουν και τα 7 χρ?νια εγγ?ηση τη? εταιρ?α?.
Στ?χο? να τραβ?ξει τα βλ?μματα; Επετε?χθη. Το μ?κου? 4.140 χλστ. αμ?ξωμα του Kia Stonic χαρακτηρ?ζεται απ? την πιο πιπερ?τη και μυ?δη σχεδιαστικ? γραμμ? του, σε σχ?ση με το ομ?σταυλο Rio, και δ?νει περισσ?τερο χρ?μα σε μ?α ?σοβαρ?? κατηγορ?α. Η διχρωμ?α οροφ??-αμαξ?ματο? το κ?νει να ξεχωρ?ζει, εν? η παρουσ?α 17?ρα? ζ?ντα? μαζ? με τα 183 χλστ. απ?σταση? απ? το ?δαφο?, του δ?νουν το π?σο για την hot κατηγορ?α των crossover. Προφυλακτ?ρα? και φωτιστικ? σ?ματα παραμ?νουν μοντ?ρνα χωρ?? να καταφε?γουν σε ακρ?τητε?, δ?νοντα? κ?νητρο σε αγοραστ?? απ? ?λα τα target groups.Ο εσωτερικ?? δι?κοσμο? του Kia Stonic πατ?ει π?νω στο Rio εν? ξεχωρ?ζει, χ?ρη στην οριζ?ντια διχοτ?μηση του ταμπλ?. Μ?α ?γχρωμη οθ?νη στο π?νω μ?ρο?, διακ?πτε? στο κ?τω μ?ρο? και αρκετ?? καθαρ?? χ?ρο? χωρ?? κουμπι? και εσοχ??. Διαθ?τει την απλ?τητα που χρει?ζεται ?να crossover εν τ?λει. Τα πλαστικ? ε?ναι σκληρ?, αλλ? καλοφινιρισμ?να και κυρ?ω? γερ? συναρμολογημ?να. Στον τομ?α των χ?ρων, δεν υπ?ρχουν θα?ματα, καθ?? 4 επιβ?τε? θα βολευτο?ν απλ? με ?νεση, εν? ο χ?ρο? αποσκευ?ν ε?ναι ικανοποιητικ?? στα 352 λτ.?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频