Δοκιμ?ζουμε το ν?ο Nissan Juke II 1.0 των 117 ?ππων

Διαβ?στηκε απ? 40968 αναγν?στε? - 5/3/2020

Δεν θα ε?ναι καθ?λου υπερβολ? να πο?με πω? η δημιουργ?α του Nissan Juke πριν απ? μ?α δεκαετ?α, σηματοδ?τησε και την ?ναρξη τη? πιο hot κατηγορ?α? αυτ? τη στιγμ? στην αγορ?. Τα B-SUV ?χουν ω? πατ?ρα το Nissan Juke, το οπο?ο μα? συστ?νει την ανανεωμ?νη και λαμπερ? 2η γενι? του, γεμ?τη τεχνολογ?ε? και αισθητικ?? αλλαγ??.

 
 
Οδηγο?με το ολοκα?νουργιο Nissan Juke με τον 1.000?ρη DIG-T των 117 ?ππων στην αυτ?ματη ?κδοση του και σα? μεταφ?ρουμε κ?θε λεπτομ?ρεια. Με τιμ? εκκ?νηση? τα 20.900 ευρ?, μιλ?με ?δη για το ν?ο πρωταγωνιστ? τη? κατηγορ?α?.

Πιο γοητευτικ? απ? ποτ?, δεν ξεχν? τι? ρ?ζε? του
Η πρ?τη γενι? του Nissan?Juke ξεχ?ρισε απευθε?α? για πολλο?? λ?γου? αλλ? και για την εκκεντρικ? του εμφ?νιση, κ?τι που ?πω? αποδεικν?ουν οι 1.5εκ. πωλ?σει? του, ?ρεσε στον κ?σμο. Η επιστροφ? του στο προσκ?νιο, συνδυ?ζεται εκτ?? απ? ν?ε? τεχνολογ?ε?, και με πιο γοητευτικ? εμφ?νιση, η οπο?α διατηρε? και στοιχε?α απ? το πρ?τερο DNA του. ?τσι λοιπ?ν, συναντ?με ξαν? ?ντονε? ακμ?? και καμπ?λε? που προωθο?ν την π?σω κουπ? αισθητικ?.Στο μπροστιν? μ?ρο? παραμ?νει η χαρακτηριστικ? V-Motion μ?σκα, η οπο?α εν?νεται με ?να πιο μυ?δε? καπ?, και στεν? πλ?ον LED φωτιστικ? σ?ματα, την ?ρα που απ? κ?τω παραμ?νουν οι χαρακτηριστικο? στρογγυλο? προβολε??. Στην π?σω εικ?να, ε?ναι πιο ξεκ?θαρα τα στοιχε?α που ?χουν παρθε? απ? τα ανανεωμ?να Micra και Qashqai, δημιουργ?ντα? αυτ?ματα μ?α μοντ?ρνα και δυναμικ? εικ?να.

Εκδ?σει?
Το ν?ο Nissan Juke συνοδε?εται απ? 5 εξοπλιστικ?? εκδ?σει?, π?ντα με κινητ?ρα των 1.000?ρη των 117 ?ππων. Στα 17.900 ευρ? βρ?σκεται η βασικ? ?κδοση Energy ?που συνεργ?ζεται αποκλειστικ? με το 6?ρι χειροκ?νητο κιβ?τιο. Ακολουθε? η Acenta των 18.900 ευρ? (20.900 με αυτ?ματο κιβ?τιο), ?πειτα η N-Connecta απ? 20.900 ευρ? (22.440 με DCT) η N-Design απ? 24.500 ευρ? ( 26.500 με DCT) και η Techna απ? 24.500 ευρ? (26.500 με DCT).?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频