Δοκιμ?ζουμε το ν?ο Skoda Kamiq 1.0 των 116 ?ππων

Διαβ?στηκε απ? 38678 αναγν?στε? - 5/11/2020

Το Skoda Kamiq ?ρχεται να αποδε?ξει πω? τα αστικ? crossover ε?ναι το μ?λλον τη? αυτοκ?νηση?. Το ολ?φρεσκο Kamiq πλαισι?νει τα αδερφ? Kodiaq και Karoq, δε?χνοντα? ?ναν πιο ευ?λικτο αλλ? π?ντοτε all around χαρακτ?ρα.

 
 
Μετ? απ? την δοκιμ? με τον 1.500?ρη TSI των 150 ?ππων, ?ρθε η ?ρα να π?ρουμε στα χ?ρια μα? την ?κδοση που λογικ? θα μονοπωλ?σει το ελληνικ? ενδιαφ?ρον. 1.000?ρη? TSI 116 ?ππων στην ?κδοση Style και με κ?στο? κ?τω απ? 20.000 ευρ?. Τι λ?τε; Το ν?ο Skoda Kamiq αγγ?ζει τα 4.241χλστ. μ?κο? και π?νω σε αυτ?ν τον καμβ?, οι ιθ?νοντε? κατ?φεραν να αποτυπ?σουν μ?α μοντ?ρνα εκδοχ? τη? γνωστ?? σχεδιαστικ?? φιλοσοφ?α? Skoda.Αρχικ? να αναφ?ρουμε πω? βασ?ζεται στη ν?α πλατφ?ρμα που συναντ?σαμε στο Scala, ε?ναι φανερ? υπερυψωμ?νο και προτ?σσει με σιγουρι? τα σχεδιαστικ? στοιχε?α που το συνδ?ουν με τα ?αδ?ρφια? του, ?πω? το σχ?μα τη? μπροστιν?? μ?σκα? και τον γν?ριμο θ?λο στο καπ?. Προστ?θεται ?μω? ολοκα?νουργια γραμμ? στην οροφ?, ν?α φωτιστικ? σ?νολα αλλ? και αρκετ? μυ?δε? π?σω μ?ρο?. Σχεδιαστικ?, δεν αποκαλε?ται κλασσικ? SUV καθ?? συνδ?ει με ωρα?ο τρ?πο περισσ?τερο στοιχε?α απ? τι? station wagon και hatchback κατηγορ?ε?. Προσφ?ρεται και με πανοραμικ? οροφ?, εν? αντ? για λογ?τυπο, φ?ρει τη πλ?ρη αναγραφ? ?SKODA?.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει

Tags: SKODA

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频