4 φωτογραφ?ε? ?

Δοκιμ?ζουμε το ν?ο VW Passat 1.6 TDI των 120 ?ππων

Διαβ?στηκε απ? 7189 αναγν?στε? - 6/5/2020

Το μεσα?ο μοντ?λο τη? VW φρεσκ?ρεται λ?γο εμφανισιακ? και πολ? τεχνολογικ?. Αποτελ?ντα? τη ναυαρχ?δα τη? εταιρ?α?, μα? παρουσι?ζει ?λε? τι? ν?ε? hi-tech εφαρμογ?? που θα δο?με σε λ?γο καιρ? και στα υπ?λοιπα μοντ?λα τη? γκ?μα?.

 
 
Δοκιμ?ζουμε το ν?ο VW Passat στην ?κδοση με τον 1.600?ρη TDI κινητ?ρα των 120 ?ππων, σε αποκλειστικ? συνεργασ?α με το DSG κιβ?τιο. Με καταν?λωση που δεν ξεπερν? τα 6.2λτ./100χλμ. και τιμ? στι? 27.300 ευρ?, ?ρχεται να σε κ?νει... Passa. Η σχεδιαστικ? φιλοσοφ?α του Passat παραμ?νει σχεδ?ν αυτο?σια, με ελ?χιστε? αλλαγ?? που μαρτυρο?ν το facelift. Αυτ?? ε?ναι κυρ?ω? πινελι?? στο προφυλακτ?ρα και τα ν?α? σχεδ?αση? LED φωτιστικ? σ?ματα, που παρουσι?ζουν ?να πιο αιχμηρ? ?φο?. Το παρ?ν δ?νει και ?να (κατ? μ?κο? του αμαξ?ματο?) πλαιν? νε?ρο, εν? την π?σω ?ψη χαρακτηρ?ζει το ?σπ?σιμο? στον χ?ρο αποσκευ?ν, κ?τω ακριβ?? απ? τα γρ?μματα Passat. Το μεσα?ο μοντ?λο ?ταν και παραμ?νει κορυφα?ο στην ποι?τητα των υλικ?ν που κοσμο?ν τον εσωτερικ? δι?κοσμο, με την premium α?ρα να ε?ναι παρο?σα σε κ?θε εκατοστ?.Απο κει και π?ρα η μεγαλ?τερη αλλαγ? ε?ναι η προσθ?κη του ψηφιακο? π?νακα οργ?νων αλλ? και τη? 8?ρα? οθ?νη? αφ?? στο κ?ντρο του ταμπλ?. Ο θρ?νο? πλ?ον του οδηγο? περικλε?εται απ? πλ?ρη ψηφιακ? ενημ?ρωση εν? ο βασικ?? εξοπλισμ?? αναβαθμ?στηκε αισθητ?, καθ?? παρ?χεται μ?χρι και 1 χρ?νο? δωρε?ν Mobile Online Υπηρεσ?ε? We Connect Plus αλλ? και το το ημιαυτ?ματο κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη DSG7. Στον τομ?α των χ?ρων, το μοντ?λο παραμ?νει ?να απ? τα πιο ευρ?χωρα τη? αγορ??. Σχεδ?ν σταυροπ?δι θα καθ?σουν και οι 3 π?σω επιβ?τε? (οι οπο?οι διαθ?τουν ξεχωριστ? ?λεγχο κλιματισμο?), ?σο ο τερ?στιο? χ?ρο? αποσκευ?ν φτ?νει τα 586λτ.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频