9 φωτογραφ?ε? ?

Ειδικ? ?κδοση GT 63 S BRABUS Rocket

23/10/2020

Η BRABUS π?ρε στα χ?ρια τη? μια ταπειν? Mercedes-AMG GT 63 S, εξ?λιξε τον V8 twin-turbo κινητ?ρα τη?, γ?μισε αναβολικ? την εξωτερικ? τη? σχεδ?αση και με 900 ?ππου? και 1.290 Νm ροπ??, καταπ?νει τα χιλι?μετρα. Δε?τε τα χαρακτηριστικ? αυτ?? ?κδοση? για ...λ?γου?!

 
 
Η BRABUS μα? ?χει συνηθ?σει σε κατασκευ?? που συναρπ?ζουν το κοιν?, και αυτ? την φορ?, μ?λλον ξεπ?ρασε και τον εαυτ? τη?. Το BRABUS Rocket 900 ε?ναι ουσιαστικ? η δικ? τη? εξ?λιξη μια??Mercedes-AMG GT 63 S, με ιδιαιτ?ρω? διαφορετικ? χαρακτηριστικ?.?Ο γνωστ?? Γερμανικ?? ο?κο? εξ?λιξη?, αν?λαβε να δημιουργ?σει μια ?πολεμικ? μηχαν??, με β?ση την GT 63 S, επομ?νω? ο υπερκυβισμ?? του εργοστασιακο? V8 twin turbo ?ταν μον?δρομο?. Τα 4 λ?τρα ?γιναν 4,5 και επιλ?χθηκαν μεγαλ?τερα turbo αλλ? και ν?ο σ?στημα ψ?ξη?. Εδ? να τον?σουμε πω? ε?ναι η πρ?τη φορ? που η σειρ? Rocket δεν ?χει ω? β?ση κ?ποιον V12 κινητ?ρα.?Το BRABUS Rocket 900 ε?ναι πλ?ον εφοδιασμ?νο με 900 ?ππου? και 1.250 Νm ροπ??. Οι θηρι?δη? αυτ? δ?ναμ?, αντικατοπτρ?ζετε και στι? μετρ?σει? του, με το?0-100χλμ./?ρα να ε?ναι εφικτ? σε 2,8 δευτερ?λεπτα, εν? η μ?γιστη τελικ? του ταχ?τητα, ε?ναι περιορισμ?νη στα 330 χλμ./?ρα. Οι επιδ?σει? ε?ναι εξωφρενικ?? και αυτ? ?φερε αλλαγ?? και στην εξωτερικ? σχεδ?αση του μοντ?λου, με ?να αεροδυναμικ? kit που βοηθ? στην συμπεριφορ? αλλ? και την επιθετικ? ομορφι? του μοντ?λου.?Ο Γερμανικ?? ο?κο?, βελτ?ωσε και το σ?στημα π?δηση?, με μεγαλ?τερα carbon δισκ?φρενα, και τοποθ?τησε αεραν?ρτηση στην ρουκ?τα των 900 ?ππων. Στο εσωτερικ? ?χει αφ?σει το στ?γμα τη? η BRABUS, με προσθ?κε? δ?ρματο? και ?ντονε? χρωματιστ?? ραφ??.?

Μ?νο 10 θα ε?ναι οι τυχερο? που θα μπορ?σουν να αποκτ?σουν αυτ? το υπ?ροχο δημιο?ργημα τη? BRABUS, στην τιμ? των?435.800 ευρ?.
?
?

Tags: MERCEDES

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频