2 φωτογραφ?ε? ?

Επαν?σταση φ?ρνει το ν?ο Hyundai Tucson

Διαβ?στηκε απ? 24493 αναγν?στε? - 23/7/2020

Η ν?α γενι? του μικρομεσα?ου SUV τη? Κορεατικ?? βιομηχαν?α?, αλλ?ζει χαρακτ?ρα και φ?ρνει την επαν?σταση στην σχεδ?αση και την α?σθηση των SUV τη? Hyundai. Εμε?? σα? αποκαλ?πτουμε ?λε? τι? πληροφορ?ε? για το επερχ?μενο Tucson.

 
 
Η Κορεατικ? βιομηχαν?α τη? Hyundai, ?χει επενδ?σει πολλ? επ?νω στην σχεδ?αση αλλ? και την εμπορικ? κυκλοφορ?α τη? τ?ταρτη? γενι?? του Hyundai Tucson. Το δημοφιλ?? SUV, θα αλλ?ξει εντελ?? σχεδιαστικ? γραμμ?, ?χοντα? στ?χο την δυναμικ? εμφ?νιση και την κορ?φωση τη? τεχνολογ?α?.Το ν?ο Hyundai Tucson δεν θα ?χει σχεδ?ν καν?να κοιν? στοιχε?ο με τι? προηγο?μενε? εκδ?σει? του. Το ολοκα?νουργιο μοντ?λο, θα ε?ναι βασισμ?νο στην δυναμικ? σχεδ?αση του αμαξ?ματο?, που θα του προσφ?ρει μια επιθετικ? ?α?σθηση?, αλλ?ζοντα? την συντηρητικ? εικ?να του παρελθ?ντο?.?

Παρατηρ?ντα? το απ? εμπρ??, θα δει κανε?? την διαφορετικ? φιλοσοφ?α σχεδ?αση?, με την μεγ?λη?κεντρικ? εισαγωγ? α?ρα, αλλ? και τα φουτουριστικ? εμπρ?? φωτιστικ? σ?ματα. Δυναμικ? και αιχμηρ?? ε?ναι και το π?σω μ?ρο? του ν?ου Hyundai Tucson, με τα διαιρο?μενα φωτιστικ? σ?ματα, να κλ?βουν τι? εντυπ?σει?.
?
Οι πληροφορ?ε? αναφ?ρουν πω? το ν?ο Hyundai Tucson θα εφοδιαστε??με τον ν?ο υπερτροφοδοτο?μενο κινητ?ρα βενζ?νη? του 1,5 λ?τρου, απ?δοση? 160 ?ππων τη? Κορεατικ?? βιομηχαν?α?, εν? ε?ναι απολ?τω? σ?γουρο πω? θα εξοπλιστε? με hybrid επιλογ??, ?σω? και με μια αμιγ?? ηλεκτρικ?.?Το ν?ο Hyundai Tucson αναμ?νεται στην ευρωπα?κ? αγορ? εντ?? του 2022.

?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频