Η επιστροφ? του Fiat Punto

Διαβ?στηκε απ? 14195 αναγν?στε? - 13/11/2020

Ο δρ?μο? ?νοιξε και η επιστροφ? του ν?ου Fiat Punto δεν θα αργ?σει να γ?νει πραγματικ?τητα. Διαβ?στε ?λε? τι? λεπτομ?ρειε? για το ολοκα?νουργιο μοντ?λο τη? Ιταλικ?? βιομηχαν?α?, που στοχε?ει στην κορυφ?!

 
 
Το Fiat Punto κατ?φερε για πολλ? χρ?νια να βρ?σκεται στι? πρ?τε? θ?σει? τη? προτ?μηση? των ν?ων σε ολ?κληρη την Ευρ?πη. Το μικρ? τη? Ιταλικ?? βιομηχαν?α?, αποτελο?σε για χρ?νια, σημε?ο αναφορ?? σε ?λη την κατηγορ?α, και πλ?ον η αγορ? ε?ναι ?τοιμη να υποδεχτε? το ν?ο μοντ?λο.

Σε αυτ? βο?θησε πολ? η?συγχ?νευση τη? PSA με την FCA. Το ν?ο Fiat Punto θα βασιστε? στην πλατφ?ρμα CMP (?πω? και τα 208 και Corsa) αλλ? θα χαρ?ξει την δικ? του πορε?α με β?ση την Ιταλικ? φιν?τσα και τι? δυναμικ?? γραμμ?? σχεδ?αση?.
Οι επιλογ?? στου? κινητ?ρε? θα ε?ναι αρκετ??, αφο? η γκ?μα του ομ?λου PSA περιλαμβ?νει αρκετο?? κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?ση? αλλ? και αμιγ?? ηλεκτρικ?? εκδ?σει?.?

Το ν?ο Fiat Punto δεν θα αργ?σει να παρουσιαστε? και επ?σημα. Οι πληροφορ?ε? αναφ?ρουν πω? μ?χρι και το φθιν?πωρο του 2021 θα ?χει κ?νει την ε?σοδο του στην αγορ?, με το ενδιαφ?ρον να ?χει ?δη κορυφωθε?.?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频