8 φωτογραφ?ε? ?

Ηλεκτρικ? αυτονομ?α ?ω? 78 χλμ το ν?ο Audi Α3 Sportback 40 TFSI e

Διαβ?στηκε απ? 3006 αναγν?στε? - 30/9/2020

Το plug-in υβριδικ? Audi A3 Sportback 40 TFSI e ?ρχεται στην Ελλ?δα το τελευτα?ο δ?μηνο του ?του? με ακ?μα πιο προηγμ?νη plug-in υβριδικ? τεχνολογ?α που εξασφαλ?ζει μεγ?λη ηλεκτρικ? αυτονομ?α για τι? καθημεριν?? αστικ?? μετακιν?σει?, μπαταρ?α υψηλ?? τ?ση? με μεγαλ?τερη χωρητικ?τητα και ισχυρ?τερο ηλεκτροκινητ?ρα.

 
 
Ηλεκτρικ? αυτονομ?α που φτ?νει τα 78 χιλι?μετρα και ισχ?? 204 PS (150 kW)! Το ν?ο A3 Sportback 40 TFSI e αποτελε? μ?α πολ? δυναμικ? προσθ?κη στην ?δη πλο?σια γκ?μα του ν?ου Audi A3. H plug-in υβριδικ? ?κδοση του επιτυχημ?νου μοντ?λου κινε?ται τοπικ? χωρ?? εκπομπ?? ρ?πων, προσφ?ρει σπορ οδηγικ? εμπειρ?α με υψηλ? απ?δοση και διαθ?τει ?λε? τα χαρακτηριστικ? τη? ν?α? σειρ?? A3.

Με το A3 Sportback 40 TFSI e η Audi συνεχ?ζει την επιθετικ? τη? προσ?γγιση στην ηλεκτροκ?νηση. Οι plug-in υβριδικ?? εκδ?σει? των A6, A7, A8, Q5 και Q7 ?χουν ?δη λανσαριστε?. Το Audi A3 Sportback 40 TFSI e υλοποιε? αυτ? την τεχνολογ?α σε πιο compact αμαξ?ματα, κτ?ζοντα? στην παρ?δοση που δημιο?ργησε ο προκ?τοχ?? του, το A3 Sportback e-tron.

Ο γνωστ?? 1.4 TFSI χρησιμε?ει ω? κινητ?ρα? εσωτερικ?? κα?ση? για το plug-in υβριδικ? μοντ?λο. Ο τετρακ?λινδρο? βενζινοκινητ?ρα? αποδ?δει 150 PS (110 kW) και αποδ?δει ροπ? ?νω των 250 Nm στην περιοχ? 1.550-3.500 σ.α.λ.. Το κινητ?ριο σ?στημα συμπληρ?νεται απ? ?να μ?νιμα διεγερμ?νο σ?γχρονο ηλεκτροκινητ?ρα με αυξημ?νη πυκν?τητα ισχ?ο?, σε σ?γκριση με τον προκ?τοχ? του. Παρ?γει ροπ? 330 Nm. Ε?ναι ενσωματωμ?νο? στο 6-τ?χυτο S tronic, ωστ?σο, ε?ναι ακ?μα ελαφρ?τερο? και πιο συμπαγ?? απ? τον αντ?στοιχο στην προηγο?μενη γενι?.

Συνδυαστικ?, ο 1.4 TFSI και ο ηλεκτρικ?? κινητ?ρα? παρ?χουν απ?δοση συστ?ματο? 204 PS (150 kW). Στη μ?γιστη ?θηση, η ροπ? φτ?νει τα 350 Nm. Το premium hatchback plug-in υβριδικ? επιταχ?νει 0-100 χλμ./?ρα σε 7,6 δευτερ?λεπτα με τελικ? ταχ?τητα 227 χλμ./?ρα. Στον κ?κλο NEDC, καταναλ?νει 1,4-1,5 λ?τρα / 100 χιλι?μετρα, που αντιστοιχε? σε 30-34 γρμ. CO2 / χλμ. Η ισχ?? μεταδ?δεται στον μπροστιν? ?ξονα. Το κιβ?τιο ταχυτ?των διπλο? συμπλ?κτη ε?ναι εξοπλισμ?νο με ηλεκτρικ? αντλ?α λαδιο? που εξασφαλ?ζει αλλαγ?? ταχυτ?των και παροχ? λαδιο? ακ?μα και ?ταν ο TFSI απενεργοποιε?ται προσωριν?.

Η μπαταρ?α ι?ντων λιθ?ου βρ?σκεται κ?τω απ? το αμ?ξωμα, στο π?σω μ?ρο? του A3 Sportback 40 TFSI e. Τα 96 πρισματικ? τη? στοιχε?α αποθηκε?ουν 13,0 kWh εν?ργεια?, σχεδ?ν 48% περισσ?τερο απ? το προηγο?μενο μοντ?λο. Η μεγ?λη ενεργειακ? διαφορ? οφε?λεται στη βελτιωμ?νη κυτταρικ? χημε?α, καθ?? δεν ?χουν πραγματοποιηθε? ?λλε? δομικ?? αλλαγ?? στη μπαταρ?α. ?να ξεχωριστ? κ?κλωμα ψ?ξη? ελ?γχει τη θερμοκρασ?α τη?. Μπορε? να συνδεθε? και με το σ?στημα κλιματισμο?, ε?ν ε?ναι απαρα?τητο. Αυτ? επιτρ?πει ηλεκτρικ? οδ?γηση ακ?μη και σε πολ? υψηλ?? εξωτερικ?? θερμοκρασ?ε?.

To A3 Sportback 40 TFSI e εκκινε? π?ντα ηλεκτρικ?. Ο οδηγ?? μπορε? να δ?σει προτεραι?τητα στην ηλεκτρικ? κ?νηση με το κουμπ? EV. Μπορε? να καλ?ψει ?ω? και 78 χιλι?μετρα (σ?μφωνα με το πρ?τυπο NEDC) αποκλειστικ? με ηλεκτροκ?νηση, που ε?ναι η πλειον?τητα των καθημεριν?ν μετακιν?σεων, με μηδενικ?? τοπικ?? εκπομπ?? ρ?πων. Η αυτονομ?α αυτ? ε?ναι σχεδ?ν 20 χλμ. μεγαλ?τερη εκε?νη? του προηγο?μενου μοντ?λου. Κινο?μενο μ?νο ηλεκτρικ?, η τελικ? ταχ?τητα φτ?νει τα 140 χλμ./?ρα. Σε χαμηλ?? ταχ?τητε?, παρ?γεται ο υποχρεωτικ?? πλ?ον τεχνητ?? ηλεκτρονικ?? ?χο? ?στε να αντιλαμβ?νονται οι πεζο? ?τι πλησι?ζει? ηλεκτρικ? ?χημα.

Υπ?ρχει δυνατ?τητα επιλογ??, μ?σω του λειτουργικο? συστ?ματο? MMI, των καταστ?σεων ?Battery hold? και ?Battery charge?. Στην πρ?τη, η διαθ?σιμη φ?ρτιση μπαταρ?α? διατηρε?ται στο τρ?χον επ?πεδο. Στη δε?τερη, παρ?χεται ?σο το δυνατ?ν περισσ?τερη ηλεκτρικ? εν?ργεια στην μπαταρ?α. Προκειμ?νου να επιτευχθε? μεγιστοπο?ηση του βαθμο? απ?δοση?, επιλ?γεται ο ελε?θερο? τροχασμ?? του αυτοκιν?του με απενεργοποιημ?νο τον κινητ?ρα TFSI στι? περισσ?τερε? περιπτ?σει? κατ? την επιβρ?δυνση, επιτρ?ποντα? στο αυτοκ?νητο να ρολ?ρει ελε?θερα.

Το Audi A3 Sportback 40 TFSI e διαθ?τει στ?νταρ το Audi drive select. Στην επιλογ? του δυναμικο? προφ?λ και ?ταν το S tronic ?χει ρυθμιστε? στη θ?ση S, η υβριδικ? μον?δα δε?χνει το σπορ δυναμικ? τη?. ?ταν ο οδηγ?? βυθ?ζει το πεντ?λ στο π?τωμα μ?σω kick down, απελευθερ?νει την πλ?ρη ροπ? ?θηση? για ?ω? και δ?κα δευτερ?λεπτα. Μ?λι? σηκ?σει το π?δι του απ? το πεντ?λ γκαζιο?, ο ηλεκτρικ?? κινητ?ρα? μεταβα?νει σε αν?κτηση ανεργ?α?. Η επιβρ?δυνση που προκ?πτει δημιουργε? μια αληθιν? α?σθηση οδ?γηση? με ?να μ?νο πεντ?λ, για επιτ?χυνση και επιβρ?δυνση.

Κατ? το φρεν?ρισμα, η επιβρ?δυνση εκτελε?ται μ?νο απ? τον ηλεκτρικ? κινητ?ρα, για ?ω? περ?που 0,3 g, καλ?πτοντα? ?τσι τη συντριπτικ? πλειον?τητα ?λων των πεδ?σεων στην καθημεριν? οδ?γηση. Τα υδραυλικ? φρ?να των τροχ?ν ενεργοποιο?νται μ?νο ε?ν ο οδηγ?? πι?σει το πεντ?λ πιο δυνατ?. Η μετ?βαση ε?ναι σχεδ?ν απαρατ?ρητη και η αν?κτηση εν?ργεια? παραμ?νει ενεργ?. Κατ? το φρεν?ρισμα, ο ηλεκτρικ?? κινητ?ρα? μπορε? να ανακτ?σει ?ω? και 40 kW εν?ργεια?.

Το A3 Sportback 40 TFSI e, με μ?κο? 4,34 μ?τρα, προσφ?ρει μεγ?λη οδηγικ? απ?λαυση και καθημεριν? χρηστικ?τητα, διατηρ?ντα? τα ?δια εξωτερικ? και εσωτερικ? διακοσμητικ? στοιχε?α που χαρακτηρ?ζουν ?λη τη γκ?μα του ν?ου Α3. Ειδικ? για αυτ?ν την ?κδοση, υβριδικ?? λειτουργ?ε? και οθ?νε? ?χουν προστεθε? στο πολ? επιτυχημ?νο concept του μοντ?λου. ?να? μετρητ?? ισχ?ο? στο σ?μπλεγμα ψηφιακ?ν οργ?νων - ? στο προαιρετικ? Audi virtual cockpit - εμφαν?ζει τη διαθ?σιμη ισχ?, την κατ?σταση του κινητ?ριου συστ?ματο?, την αν?κτηση εν?ργεια?, την κατ?σταση φ?ρτιση? τη? μπαταρ?α? και την αυτονομ?α, αν? π?σα στιγμ?. Η κεντρικ? οθ?νη MMI 10,1 ιντσ?ν παρουσι?ζει με κατανοητ? τρ?πο τι? ρο?? εν?ργεια?.

Η Audi παρ?χει το plug-in υβριδικ? με καλ?διο φ?ρτιση? 230 Volt. Απαιτο?νται λ?γο περισσ?τερο απ? τ?σσερι? ?ρε? για να φορτιστε? πλ?ρω? μια εντελ?? ?δεια μπαταρ?α. Με τη δωρε?ν εφαρμογ? myAudi, οι πελ?τε? μπορο?ν να ελ?γχουν απ? απ?σταση του? χρ?νου? φ?ρτιση? και τον κλιματισμ?. ?ταν οι εξωτερικ?? θερμοκρασ?ε? ε?ναι χαμηλ??, ηλεκτρικ? θερμαντικ? στοιχε?α θερμα?νουν το εσωτερικ?, εν? ο ηλεκτρικ?? κλιματισμ?? ψ?χει το εσωτερικ? ?ταν οι εξωτερικ?? θερμοκρασ?ε? ε?ναι υψηλ??. Στα δημ?σια τερματικ? φ?ρτιση?, το αυτοκ?νητο φορτ?ζεται μ?σω εν?? καλωδ?ου Mode 3.

Το A3 Sportback 40 TFSI e ξεκιν?ει ?μεσα το εμπορικ? του λανσ?ρισμα σε ?λη την Ευρ?πη. Στη χ?ρα μα? αναμ?νεται το τελευτα?ο δ?μηνο του ?του?. Περ?που εκε?νη την περ?οδο θα ανακοινωθο?ν και οι προτειν?μενε? τιμ?? λιανικ?? απ? την Kosmocar-Audi, με το μοντ?λο να αναμ?νεται να αποτελ?σει πολ? ελκυστικ? πρ?ταση τ?σο για ιδι?τε? ?σο και εταιρικο?? χρ?στε?, λ?γω και τη? σχετικ?? ευνο?κ?? φορολογικ?? πολιτικ??.
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频