Honda Legend: Το πρ?το με αυτονομ?α κ?νηση? 3 επιπ?δου

12/11/2020

Πρ?τη η Honda, βγ?ζει σε επ?σημη κυκλοφορ?α αυτοκ?νητο με αυτ?νομη κ?νηση 3ου επιπ?δου. Το Honda Legend ?χει την δυνατ?τητα να κινε?ται σε αυτοκινητ?δρομου? με κ?νηση και ο οδηγ?? να μην ?χει την προσοχ? του και το βλ?μμα του στο δρ?μο.

 
 
Το πολυπ?θητο επ?πεδο αυτ?νομη? οδ?γηση? 3 στον χ?ρο τη? αυτοκ?νηση?, ε?ναι επιτ?λου? πραγματικ?τητα. Η Ιαπωνικ? κυβ?ρνηση ?δωσε την ?δεια ?στε το ν?ο Honda Legend να κυκλοφορ?σει κανονικ? στου? δρ?μου? τη? Ιαπων?α?. Το ν?ο Legend, ε?ναι εφοδιασμ?νο με το σ?στημα που επιτρ?πει στον οδηγ? να μην ?χει καμ?α ενεργ? αν?μειξη με την οδ?γηση του, σε ?λε? τι? συνθ?κε? κ?νηση? στου? δρ?μου?.?

Το ν?ο Honda Legend θα παρουσιαστε? και επ?σημα τον Μ?ρτιο του 2021, αλλ? ?δη το ενδιαφ?ρον ε?ναι στα ?ψη. Κι ?λα αυτ? για το σ?στημα Traffic Jam Pilot τη? Honda που εφοδι?ζει το συγκεκριμ?νο μοντ?λο, το ?ποιο δ?νει την δυνατ?τητα αυτ?νομη? κ?νηση? 3 επιπ?δου. Το ν?ο μοντ?λο ?χει την δυνατ?τητα να προειδοποι?σει?τον?οδηγ??για τη μεταβ?βαση του ελ?γχου σε αυτ?ν, εν? θα περιλαμβ?νει?και σ?στημα παρακολο?θηση? τη? κατ?σταση? του οδηγο?. Μεγ?λη σημασ?α ?δωσε η Ιαπωνικ? βιομηχαν?α στην?προστασ?α ?ναντι κυβερν?-επιθ?σεων αλλ? και στην συσκευ? καταγραφ?? τη? λειτουργ?α? του συστ?ματο? αυτ?νομη? οδ?γηση? για ?να εξ?μηνο ? για 2.500 ενεργοποι?σει? του
?
Η σχετικ? ?δεια επ?σημη? κυκλοφορ?α? τη? Ιαπωνικ?? κυβ?ρνηση?, αναφ?ρει πω? τα αυτοκ?νητα θα ε?ναι εφοδιασμ?να με αυτοκ?λλητε? σημ?νσει? που θα προειδοποιο?ν του? υπ?λοιπου? οδηγο??, πω? το αυτοκ?νητο κινε?ται αυτ?νομα. Η Ιαπωνικ? κυβ?ρνηση ?δειξε ?μπρακτα την εμπιστοσ?νη τη? στο σ?στημα Traffic Jam Pilot τη? Honda και δ?λωσαν χαρακτηριστικ?, πω? η αυτ?νομη οδ?γηση θα βοηθ?σει στη με?ωση των τροχα?ων ατυχημ?των, αλλ? και στην δυνατ?τητα?μετακ?νηση? των ηλικιωμ?νων.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频