6 φωτογραφ?ε? ?

Ιδο? το ν?ο Jeep Wrangler Rubicon 392 V8

17/11/2020

Η Jeep παρουσ?ασε και επ?σημα το ν?ο Wrangler Rubicon 392, που ?χει εφοδιαστε? με το ν?ο V8 κινητ?ρα τη? βιομηχαν?α?, απ?δοση? 477 ?ππων, εν? καταφ?ρνει να μην ξεφ?γει απ? το κλασσικ? σχεδιασμ? του.

 
 
Λ?γε? μ?ρε? μετ? και την επιβεβα?ωση τη? ?παρξη? του μοντ?λου, η Jeep παρουσ?ασε επ?σημα το ν?ο Wrangler Rubicon 392. H συναρπαστικ? ν?α ?κδοση, καταφ?ρνει να συνδυ?σει τι? επιδ?σει? με το διαχρονικ? στυλ των μοντ?λων τη? Jeep, σε μια εποχ? που ?λοι σχεδι?ζουν πιο φουτουριστικ? αυτοκ?νητα.Το πιο αξιοσημε?ωτο χαρακτηριστικ? του ν?ου μοντ?λου, ε?ναι ο ν?ο? V8 κινητ?ρα? που εφοδι?στηκε το ν?ο μοντ?λο. Ο?ατμοσφαιρικ?? V8 6,4 λ?τρων κινητ?ρα? προσφ?ρει 477 ?ππου? και 637 Nm ροπ??, με το ν?ο Rubicon 392 να πι?νει τα πρ?τα 100 σε 4.5 δευτερ?λεπτα. Επιπλ?ον, ε?ναι εξοπλισμ?νο με??να οκτατ?χυτο αυτ?ματο κιβ?τιο με paddles στο τιμ?νι και?ενεργ? σ?στημα εξ?τμιση?.Μπορε?? να επιλ?ξει? 4?επιλογ?? κ?νηση? (4WD Auto, 4WD High, Neutral και 4WD Low), εν? ε?ναι πιο ψηλ? απ? το ?δαφο? σε σχ?ση με τι? υπ?λοιπε? εκδ?σει?, χ?ρη στο αναθεωρημ?νο σ?στημα αν?ρτηση?.?Εξωτερικ? την παρ?σταση κερδ?ζει η ν?α μ?σκα του μοντ?λου αλλ? και ο τερ?στιο? αεραγωγ???για την καλ?τερη ψ?ξη του V8 κινητ?ρα.?Στο εσωτερικ? τη? καμπ?να? δεσπ?ζει ο ν?ο? π?νακα? οργ?νων, αλλ? και τα κεντητ? σ?ματα τη? ?κδοση? στα καθ?σματα. Μ?χρι στιγμ?? δεν ?χει ανακοινωθε? επ?σημα σε ποιε? αγορ?? θα κυκλοφορ?σει το ν?ο μοντ?λο, εκτ?? Αμερικ??.?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频