Ξεμπο?κωσε τον dieselοκινητ?ρα σου

Διαβ?στηκε απ? 57390 αναγν?στε? - 29/6/2020

?να απ? τα πιο συνηθισμ?να προβλ?ματα των diesel κινητ?ρων, ε?ναι το εκνευριστικ? ε?κολο ?μπο?κωμα?. Μ?θε για το φ?λτρο DPF, αλλ? και τι? εν?ργειε? που πρ?πει να κ?νει? ?στε να επ?μβει?.

 
 
Τα diesel αυτοκ?νητα στην χ?ρα μα? αλλ? και σε ολ?κληρο τον κ?σμο διαθ?τουν ?να πολ? μεγ?λο κομμ?τι τη? π?τα? πωλ?σεων των βιομηχανι?ν. ?λοι οι κινητ?ρε? diesel διαθ?τουν ?να φ?λτρο κατακρ?τηση? σωματιδ?ων (Diesel Particulate Filter), που επιδρ? δραστικ? στην εκπομπ? ρ?πων στο περιβ?λλον.?λα τα σωματ?δια των καυσαερ?ων του κινητ?ρα συλλ?γονται στο φ?λτρο κατ? την πορε?α του αυτοκιν?του. Η αναν?ωση ?πω? την ονομ?ζουν, ε?ναι το σ?στημα κα?ση? των σωματιδ?ων και για να επιτευχτε? αυτ?, ο κινητ?ρα? πρ?πει να ?χει φθ?σει σε κανονικ? θερμοκρασ?α λειτουργ?α?.
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频