7 φωτογραφ?ε? ?

Κτην?δε? Audi RS Q8 με 780 ?ππου? απ? τη Mansory

18/11/2020

Π?? θα σα? φαιν?ταν ?να SUV με 780 ?ππου?, χρ?νο 0-100km/h σε 3,3 δευτερ?λεπτα και τελικ? 320km/h? Ιδο? το εξωφρενικ? Audi RS Q8 τη? Mansory!

 
 
Ο γερμανικ?? ο?κο? βελτ?ωση? πολυτελ?ν οχημ?των Mansory, παρουσ?ασε την τελευτα?α δημιουργ?α του, ?να Audi RS Q8 το οπο?ο διαθ?τει τροποποι?σει? τ?σο στα μηχανικ? του μ?ρη, ?σο και στο αμ?ξωμ? του.

Ξεκιν?ντα? απ? την εμφ?νιση, η εταιρε?α ?χει εξοπλ?σει το πολυτελ?? SUV με αρκετ? ανθρακ?νημα, που βρ?σκεται τ?σο στου? προφυλακτ?ρε? ?σο και στα sideskirts. Τα ν?α spoiler εμπρ?? και στο πλ?ι, καθ?? και ο π?σω διαχ?τη?, εκτ?? απ? εντυπωσιακ? εμφ?νιση χαρ?ζουν στο αυτοκ?νητο και καλ?τερη αεροδυναμικ?. Το καπ? ε?ναι επ?ση? ανθρακονημ?τινο και διαθ?τει αεραγωγο??.
Το βελτιωμ?νο μοντ?λο ε?ναι βαμμ?νο μα?ρο και ?χει κ?κκινε? λεπτομ?ρειε? και διακοσμητικ?? ρ?γε? κατ? μ?κο? του αμαξ?ματ?? του.Αυτ?? ο χρωματικ?? συνδυασμ?? μα?ρου-κ?κκινου, αλλ? και η εκτεν?? χρ?ση του ανθρακον?ματο? συνεχ?ζεται και στο εσωτερικ?, ?που οι μα?ρε? δερμ?τινε? επιφ?νειε? ?χουν κ?κκινε? ραφ??, εν? βρ?σκουμε πολλ? στοιχε?α στο ταμπλ? απ? carbon. Η Mansory ?χει αλλ?ξει και το τιμ?νι, το οπο?ο ?χει και αυτ? λεπτομ?ρειε? απ? το εξωτικ? υλικ?.

Εκτ?? απ? την εμφ?νιση, ο γερμανικ?? ο?κο? ?χει επ?μβει και στον κινητ?ρα του θηρι?δου? Audi. Ο twin turbo V8 4,0 λ?τρων ?χει πλ?ον ν?ο σ?στημα εξ?τμιση? και επαναπρογραμματισμ?νο εγκ?φαλο. Αυτ? συντελο?ν στην α?ξηση τι? ιπποδ?ναμη?, η οπο?α αγγ?ζει τα 780 ?λογα, εν? η ροπ? ε?ναι εξωφρενικ? μεγ?λη, αφο? η τιμ? τη? πλ?ον ε?ναι 1000Nm. Για να ?χουμε εικ?να σ?γκριση?, το ?απλ?? Audi RS Q8 διαθ?τει 591 ?ππου? και 799Nm ροπ??.Το εργοστασιακ? μοντ?λο ε?ναι γρ?γορο, αφο? χρει?ζεται 3,8 δευτερ?λεπτα για να πι?σει τα 100km/h απ? στ?ση. Η δημιουργ?α τη? Mansory ?μω? κ?νει το ?διο sprint σε μ?λι? 3,3 δευτερ?λεπτα. Ακρα?ο νο?μερο, ειδικ? αν αναλογιστο?με το μ?γεθο? του αυτοκιν?του.
Εκτ?? αυτο?, η τελικ? ταχ?τητα του εντυπωσιακο? SUV ε?ναι 320km/h.

Παρ?λο που η εταιρε?α ?χει κ?νει και πιο τρελ?? δημιουργ?ε? στο παρελθ?ν, η ?πρησμ?νη? εμφ?νιση με το μα?ρο χρ?μα και τα κ?κκινα στοιχε?α κ?νουν το Audi RS Q8 τη? Mansory να ξεχωρ?ζει απ? μακρι?.
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频