Κινητ?ρα? – επιδ?σει?: Για πρ?τη φορ? με υβριδικ? σ?νολα

Διαβ?στηκε απ? 1387 αναγν?στε? - 1/10/2020

Μακρι? απ? το ρε?μα τη? εποχ?? και τη ν?α ν?ρμα που θ?λει λ?γα κυβικ? και πολλ? ?λογα. Το ανανεωμ?νο Mazda 2 συνεχ?ζει να σηκ?νει το ιαπωνικ? λ?βαρο τη? επαν?σταση? με το Skyactiv-G μοτ?ρ, το οπο?ο ?ρχεται αποκλειστικ? στα 1.500 κ.εκ. με 90 ?ππου? και χειροκ?νητο κιβ?τιο 6 σχ?σεων. Για πρ?τη φορ? δ?χεται ηλεκτρικ? υποβο?θηση απ? ?να ?πια υβριδικ? σ?νολο μ?σω μια? ενσωματωμ?νη? γενν?τρια? η οπο?α δημιουργε? ρε?μα κατ? την π?δηση, εφοδι?ζοντα? τα ηλεκτρονικ? συστ?ματα, μει?νοντα? τον ?γκο εργασ?α? του βενζινοκινητ?ρα (?ρα και του καυσ?μου). Στην πρ?ξη το μοτ?ρ διαθ?τει 148 Nm ροπ??, ε?ναι πολιτισμ?νο και ?συχο με φανερ? την στροφ? του στην ?νεση και ?χι στι? επιδ?σει?. Το 0-100 ?ρχεται ελ?χιστα κ?τω απ? τα 10 δευτ. η τελικ? φτ?νει τα 185χλμ./?ρα την ?ρα που η μ?ση πραγματικ? καταν?λωση κυμα?νεται στα 6.8 λτ./100χλμ. Η λειτουργ?α του υβριδικο? συστ?ματο? δεν γ?νεται αντιληπτ?, παρ? μ?νο ε?ν επιλ?ξετε να την ?χαζε?ετε? στην οθ?νη του ταμπλ?.?
?

Tags: MAZDA , MAZDA 2

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频