Το Mazda 2 κ?νει το μπαμ διατηρ?ντα? τι? compact διαστ?σει? του και προ?γοντα? αμιγ?? τη ν?α σχεδιαστικ? φιλοσοφ?α τη? εταιρ?α?.

Οδηγικ? συμπεριφορ?: Απ? τα καλ?τερα τη? κατηγορ?α?

Διαβ?στηκε απ? 1388 αναγν?στε? - 1/10/2020

Αν?καθεν η Mazda διακριν?ταν για τα οδηγικ? χαρακτηριστικ? των μοντ?λων τη? και αυτ? ευτυχ?? συνεχ?ζεται και στη ν?α γενι? του 2. Αρχικ? το τιμ?νι ?χει πολ? καλ? πληροφ?ρηση και κατευθυντικ?τητα δ?νοντα? στον οδηγ? τερ?στια σιγουρι?. Η αν?ρτηση απ? την ?λλη φιλτρ?ρει τ?λεια τι? κακοτεχν?ε?, εν? συνολικ? η ποι?τητα κ?λιση? ε?ναι μικρομεσα?ου μοντ?λου. Τα 90 ?λογα το αδικο?ν σα σ?νολο, εν? απ? την ?λλη οι compact διαστ?σει? του και ο κ?κλο? στροφ?? ?ντα? μικρ?τερο? απ? 10 μ. το κ?νει πολυεργαλε?ο π?λη? χωρ?? υπερβολ??.?
?

Tags: MAZDA , MAZDA 2

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频