Mercedes EQ Power: Κορυφα?α καινοτομ?α στα plug-in υβριδικ? μοντ?λα

Διαβ?στηκε απ? 57754 αναγν?στε? - 6/11/2020

Η Mercedes-Benz διαθ?τει μια πλ?ρη γκ?μα εξελιγμ?νων plug-in hybrid μοντ?λων, με καινοτ?με? τεχνολογ?ε? και πιστ? σε ?σα πρεσβε?ει το ?νομα τη? φ?ρμα?: αξιοπιστ?α, ελκυστικ? σχεδ?αση, οδηγικ? απ?λαυση, κορυφα?α πρακτικ?τητα και αξεπ?ραστη ασφ?λεια.

 
 
Η τρ?τη? γενι?? Plug-in Hybrid τεχνολογ?α τη? Mercedes, γεφυρ?νει με τον πιο high-tech και αποδοτικ? τρ?πο τον κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση? του σ?μερα με το αμιγ?? ηλεκτρικ? μ?λλον. Η πολυτελ?? φ?ρμα που ?χει συνδ?σει το ?νομ? τη? με την καινοτομ?α στην?αυτοκ?νηση, ?χει δημιουργ?σει τη σειρ? EQ Power η οπο?α αφορ? σε επαναφορτιζ?μενε? απ? την πρ?ζα Plug-in Hybrid εκδ?σει? των μοντ?λων τη?. Μ?λιστα μ?χρι το τ?λο? του 2020, η τεχνολογικ? εξελιγμ?νη αυτ? σειρ?? θα απαριθμε? π?νω απ? 20 επιλογ??, απ? A-Class ?ω? S-Class και απ? GLA ?ω? GLE.

Χ?ρη στι? προηγμ?νε? μπαταρ?ε? ι?ντων λιθ?ου, οι οπο?ε? μπορο?ν να φορτιστο?ν σε σ?ντομο χρ?νο και σε οποιαδ?ποτε πρ?ζα -?πω? ?να smartphone-, η σειρ? EQ Power?παντρε?ει εντ?χνω? του? συμβατικο?? κινητ?ρε? εσωτερικ?? κα?ση? του σ?μερα με την ηλεκτροκ?νηση του α?ριο βοηθ?ντα? ?τσι του? καταναλωτ?? να εξοικειωθο?ν και να μην ?χουν το ?γχο? τη? αυτονομ?α?. Χ?ρη στα Plug-in Hybrid μοντ?λα τη??Mercedes-Benz μ?σα στην π?λη κινε?σαι αθ?ρυβα, με το ελ?χιστο δυνατ? κ?στο? και με μηδενικο?? ρ?που?. Απ? την ?λλη σε μεγ?λε? αποστ?σει? εκμεταλλε?εσαι τι? αρετ?? των κινητ?ρων εσωτερικ?? κα?ση?, ?πω? η μεγ?λη αυτονομ?α και η διαρκ?? διαθ?σιμη ισχ??.

?να ακ?μα δυνατ? σημε?α τη? υβριδικ?? τεχνολογ?α? ε?ναι η προσαρμοστικ?τητα και η ευελιξ?α που προσφ?ρει χωρ?? να επιλ?γει συνειδητ? ο οδηγ??. Απ? τη μ?α η αθ?ρυβη ηλεκτρικ? λειτουργ?α που εξαλε?φει τι? εκπομπ?? ρ?πων και την καταν?λωση καυσ?μου και απ? την ?λλη η διαρκ?? διαθ?σιμη ισχ?? του κινητ?ρα εσωτερικ?? κα?ση? ?ταν κινε?ται σε μεγ?λε? αποστ?σει?. Η ?ξυπνη διαχε?ριση του συστ?ματο? επιλ?γει αυτ?νομα τον συνδυασμ? εσωτερικ?? κα?ση? και ηλεκτροκινητ?ρα με σκοπ? την αποδοτικ?τερη αξιοπο?ηση τη? εν?ργεια?, τη? ισχ?ο? και τη? αυτονομ?α? σε ?λε? τι? συνθ?κε?.
?
?
?
?

Διαβ?στε παρακ?τω την σελ?δα του ?ρθρου που σα? ενδιαφ?ρει


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频