4 φωτογραφ?ε? ?

Ν?α Ferrari Portofino Μ

21/9/2020

Την ειδικ? ?κδοση τη? Portofino παρουσ?ασε η Ferrari, την Portofino Μ. Η μαγευτικ? Ιταλ?δα, διαθ?τει αναβαθμισμ?νο κινητ?ρα αλλ? και ?να ν?ο οκτατ?χυτο αυτ?ματο κιβ?τιο διπλο? συμπλ?κτη.

 
 
Η Ferrari Portofino παρουσι?στηκε πριν απ? περ?που τρ?α χρ?νια, κι ?τσι ?ρθε η ?ρα για την παρουσ?αση τη? ειδικ?? ?κδοση? Μ. Η?grand tourer Portofino Μ (Μ=Modificata), ε?ναι εφοδιασμ?νη με κα?ριε? αναβαθμ?σει? που ουσιαστικ? την κατατ?σσουν στα ν?α μοντ?λα.Εξωτερικ? δεν υπ?ρχει κ?ποια ουσιαστικ? αλλαγ? στον σχεδιασμ?, αλλ? η Ferrari Portofino M ε?ναι?το πρ?το κ?μπριο αυτοκ?νητο τη? Ferrari που εξοπλ?ζεται απ? ?να κιβ?τιο οκτ? σχ?σεων. Εξ?σου σημαντικ? αλλαγ? ε?ναι η ν?α αυτ?ματη μον?δα διπλο? συμπλ?κτη, που προσφ?ρει 35% υψηλ?τερη απ?δοση ροπ??.


?
Αναβαθμισμ?νο? ε?ναι και ο κινητ?ρα? τη? Portofino M, με τον V8 twin-turbo κινητ?ρα 3,9 λ?τρων, να αποδ?δει πλ?ον 620 ?ππου?. Προφαν?στατα, ?χουν αλλ?ξει και οι επιδ?σει? τη? Portofino M, με το?σπριντ 0-100 χλμ./?ρα να ε?ναι εφικτ? σε 3,45 δευτερ?λεπτα, και το 0-200 χλμ./?ρα, σε 9,8 δευτερ?λεπτα.?Η τελικ? ταχ?τητα τη? Portofino M ε?ναι 320 χλμ./?ρα.
?
?

Tags: FERRARI

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频